APURAHA JA ELÄKEVAKUUTUS

Apurahan myöntäjät ilmoittavat apurahat Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.

Eläkevakuutus turvaa apurahan saajan eläkkeen kertymistä.

Myel vakuutus on pakollinen jokaisesta apurahasta, jos apuraha on myönnetty työskentelyyn ja

  • työskentely kestää yhteensä neljä kuukautta tai enemmän
  • apurahan suuruus on (vuoden 2023 taso) vuotuiseksi työtuloksi muutettuna 4 288 tai enemmän
  • apurahan saaja on yli 18-vuotias eikä vielä eläkeläinen
  • apurahan saaja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin

 

Apuraha muutetaan vuotuiseksi työtuloksi

Jos apurahaa on myönnetty käytettäväksi sekä kuluihin että työskentelyyn, lasketaan kulut ensin pois apurahapäätöksen mukaisesti. Mikäli päätöksessä ei lue kulujen osuutta, voi niihin käyttää enintään puolet apurahasta.

Jäljelle jäävä summa jaetaan apurahapäivien lukumäärällä ja kerrotaan 360 eli noin vuoden päivillä.

Tälle summalle määrätään eläkevakuutusmaksu, jota maksetaan niin pitkältä ajalta kuin apurahatyöskentely kestää.

Maksuprosentti vaihtelee apurahan saajan iän ja lasketun vuotuisen työtulon perusteella. Esimerkiksi alle 53-vuotiaalle, jonka apurahan perusteella laskettu työtulo on alle 30 041, vakuutusmaksu on 13,014 %. Tämä on hyvin edullinen eläkevakuutusmaksu.

 

Kulu- ja matka-apurahojen saajan ei tarvitse ottaa Myel-vakuutusta.

Vaikka olisi yhtä aikaa töissä ja siten työeläkevakuutuksen piirissä tai yrittäjänä yrittäjäeläkevakuutuksen piirissä, pitää apurahan saajan ottaa lisäksi Myel-vakuutus.

Jokaisesta apurahasta tehdään erillinen hakemus ja päätös.

Kun vakuutuspäätös on tehty, sitä muutetaan vain painavasta syystä. Painavaksi syyksi kelpaa esim. lapsen syntymä. Siksi kulujen osuus seka-apurahasta pitää laskea tarkkaan etukäteen. Vahvistettua vuotuista työtuloa ei myöskään muuteta helposti.

Eläkevakuutuksen lisäksi apurahan saajan pitää maksaa sairaanhoito- ja päivärahamaksua, vaikka apuraha olisi veroton.

 

Linkkejä:

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjeet apurahan saajalle

https://www.mela.fi/apurahansaajat/

Suomen taiteilijaseuran ohjeet Myel-vakuutuksesta

https://www.artists.fi/fi/apurahojen-elakevakuuttaminen-myel

Säätiöt ja rahastot ry

https://saatiotrahastot.fi/apurahan-hakijalle/#apurahansaajan-sosiaali–ja-elaketurva