APURAHAN VAIKUTUS TYÖTTÖMYYSTURVAAN

Jos työttömänä ollessaan saa apurahan, siitä pitää ilmoittaa työvoimapalveluiden OmaAsioinnin kautta. Ainoastaan alle 2 viikkoa kestävät apurahakaudet tekevät tästä poikkeuksen. Salassapito ei onnistu, sillä tieto maksetuista apurahoista kulkee Tulorekisterin kautta työttömyysetuuden maksajalle eli Kelalle tai Työttömyyskassalle ja sitä kautta työvoimapalveluun.

 

TYÖSKENTELYAPURAHA

Apurahan saaja on työvoimaviranomaisen silmissä ns. omassa työssä työllistyvä, johon pätee yrittäjää koskevat säädökset.

 

Neljä kuukautta

Omassa työssä työllistyvä eli apurahan saaja voi 4 kuukauden ajan mahdollisesti saada soviteltua päivärahaa kuten yrityksen perustajakin, jos pitää työnhaun voimassa.

Apurahasta on siis kerrottava työvoimapalvelulle. Se tekee lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle, joka voi maksaa soviteltua päivärahaa. Lausunnon tekemiseen menee jonkin aikaa. 

Myös päivärahan maksaja eli Kela tai työttömyyskassa pyytää selvitystä. Ne eivät saa tietoja työvoimapalvelulta vaan niiden on kysyttävä ne asiakkaalta.

Jos apuraha on veroton, päivärahaa ei sovitella vaan se maksetaan täysmääräisenä. Tällaisia ovat mm. valtion ja kuntien sekä Pohjoismaiden neuvoston maksamat apurahat. Muiden maksamat ovat veronalaisia apurahoja ja ne otetaan huomioon päivärahan sovittelussa.

 

Neljän kuukauden jälkeen

Neljän kuukauden kuluttua tutkitaan apurahatyöskentelyn pää- tai sivutoimisuus. Sivutoimiseksi katsotaan vain sellaiset apurahan saajat, jotka ovat ensin olleet päätoimisesti töissä tai opiskelleet yhtä aikaa apurahatyöskentelyn kanssa kuuden kuukauden ajan. Tapaukset lienevät harvalukuisia. Niinpä neljän kuukauden jälkeen apurahatyöskentely katsotaan omassa työssä työllistymiseksi eikä ole mahdollista saada työttömyysetuutta pidempään.

 

Apurahakauden jälkeen

Apurahakauden jälkeen on mahdollista palata työttömäksi työnhakijaksi, kun omassa työssä työllistyminen apurahalla loppuu. Työvoimapalveluissa asia tutkitaan ensisijaisesti päätöksistä ja papereista. Apuraha on ehkä myönnetty tietyksi ajaksi tai apurahan myöntäjän kanssa on sovittu jokin aikaväli. Mikäli työskentelyapuraha on yli neljä kuukautta pitkä ja edellyttää Myel-vakuutusta, apurahakauden kesto katsotaan vakuutuksen kestosta. Joissain tilanteissa oma ilmoitus ehkä vaikuttaa asiaan.

 

KOHDEAPURAHA

Muiden apurahojen vaikutuksesta työttömyysetuuteen ei anneta mitään varmoja raameja vaan ne arvioidaan tapauskohtaisesti. On mahdollista, että työnhaku ja työttömyys katsotaan mahdolliseksi yhtä aikaa kohdeapurahan kanssa. TE-toimiston ohjeissa painotetaan, että kokopäivätyön hakeminen ja valmius sen vastaanottamiseen riittää työttömyysetuuden saamiseen. Näin helppoa se ei aina ole, pelkkä oma ilmoitus ei ehkä riitä vaan on pystyttävä todistamaan, ettei työllisty omassa työssä.

Kohdeapuraha ei ole henkilön tuloa vaan hakemuksessa kerrottujen kulujen kattamiseen tarkoitettu. Se ei vaikuta työttömyysetuuden suuruuteen, se ei siis aiheuta päivärahan sovittelua.

 

APURAHA JA TYÖSSÄOLOEHTO

Apurahakaudet eivät kartuta ansiosidonnaiseen päivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa. Apuraha ei ole palkkaa eikä siitä makseta työttömyysvakuutusta, siksi.

Apurahakausi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.