Artisti ja kaupallinen yhteistyö

Artistit markkinoivat itseään sekä tekemäänsä musiikkia monien eri kanavien kautta. Musiikkia kuunnellaan ja se kiinnostaa ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että artisteja myös seurataan aktiivisesti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Laadukas musiikki yhdistettynä muuhun kiinnostavaan sisältöön saa yleisön sitoutumaan kanavien seuraamiseen. Artistille muodostuu näin pysyvä ja lojaali kohderyhmä eli yleisö. 

Artistien tavoitteena on lähtökohtaisesti tehdä musiikkia ja saattaa sitä yleisön kuuluviin ja sitoutunut kuulijakunta mahdollistaa parhaimmillaan sen, että artisti pystyy elättämään itsensä tekemällään musiikilla. Yritykset ja brändit ovat huomanneet artistien potentiaalin luoda sitoutuneita asiakaskuntia. Toimivalla ja oikein kohdennetulla yrityksen ja artistin välisellä yhteistyöllä yritykset voivat kasvattaa tunnettuuttaan artistin kuulijakunnan keskuudessa ja artisti voi mainonnasta saaduilla tuloilla rahoittaa omaa toimintaansa eli musiikin tekemistä. 

ARTISTIEN JA YRITYSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Artistit ja yritykset voivat solmia monenlaisia kumppanuuksia. Perinteisesti ajateltuna artisti voi toimia esimerkiksi mainoskasvona yrityksen tuotteelle esiintymällä tuotteen kanssa televisio-, lehti- tai kadunvarsimainoksessa ja artistin tapauksessa myös äänen antaminen radio-mainokseen voi olla luonnollinen tapa markkinoida tuotetta. Vastineeksi markkinoinnista artisti saa yritykseltä korvauksen joko rahallisesti, tuotteina tai palveluina. 

Artistin ja yrityksen välinen yhteistyö voi näkyä myös osana artistin keikkoja. Artisti saattaa esimerkiksi esiintyä aina tietyn vaatebrändin vaatteissa tai soittaa keikat vain tietyn soitinvalmistajan instrumenteilla. Sopimuksesta riippuen soittimet ovat joko lahjoitettuja tai artisti on voinut ostaa ne itselleen alennetulla hinnalla. Tällaista sopimusta kutsutaan Endorsement-sopimukseksi ja kyse on siis käytännössä tuotesijoittelusta. Endorsement kattaa yleensä keikkojen lisäksi myös julkiset taltioinnit, kuten musiikkivideot. 

Artistin saama korvaus yhteistyöstä ei läheskään aina ole rahallinen. Erityisesti uransa alussa olevien artistien kannattaa tiedostaa, että yritys ei välttämättä ole valmis sponsoroimaan artistia muhkeilla rahasummilla, jos logon sijoittaminen verkkosivuille on ainoa asia, mitä artisti voi tarjota yhteistyöstä takaisin. Rahan sijaan on hyvä miettiä myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi edellä mainitussa endorsement-sopimuksessa artisti saa yrityksen tarjoamat tuotteet käyttöönsä näkyvyyttä vastaan. Yhtä lailla yritys voi toimia myös artistin kannalta mahdollistajana ja tarjota vaikkapa tilat keikan järjestämistä varten. 

SOSIAALINEN MEDIA MAHDOLLISTAA TEHOKKAAN MARKKINOINNIN 

Sosiaalinen media on tuonut mukanaan täysin uuden ulottuvuuden yhteistyökuvioiden toteuttamiseen. Perinteisen markkinointimateriaalin lisäksi artisti voi jakaa someen postauksia, joissa hän esittelee ja käyttää yrityksen tuotetta ja suosittelee sitä samalla seuraajilleen. Seuraajalle voidaan tarjota julkaisun yhteydessä esimerkiksi alennuskoodi, jolla hän voi lunastaa markkinoitavan tuotteen itselleen edullisemmin. Tällaisten tarjousten avulla asiakkaat ohjataan artistin sivulta palvelua tai tuotetta tarjoavan yrityksen sivuille.  

Sosiaalisen median sovellukset ovat lisänneet tasa-arvoa eri toimijoiden välillä, sillä kaikilla yrityksillä ei ole varaa perinteiseen ja melko hintavaan televisio- ja printtimainontaan. Koska sovellukset ovat lähtökohtaisesti ilmaisia ja käyttäjä voi itse päättää markkinointiin sijoittamansa summan, myös pienempien yritysten ja vähemmän tunnettujen artistien on mahdollista toteuttaa markkinointikampanjoita. Artistilla ei esimerkiksi tarvitse olla levy-yhtiötä taustallaan solmiakseen itselleen yhteistyökumppanuuksia, sillä myös omakustanneartistilla voi olla tuhansia seuraajia ja aktiivinen yleisö, mikä on hyvä valttikortti neuvotteluihin yrityksen kanssa. 

VAIKUTTAJAMARKKINOINTI

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia, jossa artisti tai muun vakiintuneen yleisön omaava tunnettu henkilö tuottaa sisältöä omalle kanavalleen liittyen jonkin yrityksen tuotteisiin tai toimintaan, kutsutaan vaikuttajamarkkinoinniksi. Markkinointia toteutetaan muun muassa blogeissa, YouTubessa ja Instagramissa erilaisten kuva-, video- tai audiojulkaisujen avulla. Kilpailu- ja kuluttajavirasto luonnehtii vaikuttajamarkkinoinnin seuraavalla tavalla: 

“Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.”

Vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki teetti vuonna 2019 tutkimuksen, jossa haastateltiin 15-65-vuotiaita suomalaisia some-käyttäytymisestä ja some-vaikuttajien seuraamisesta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että erityisesti alle 25-vuotiaat luottavat enemmän vaikuttajiin kuin perinteiseen mainontaan. Tähän tietoon perustuu myös vaikuttajamarkkinoinnin suosion kasvu yritysten keskuudessa. Seuraajat ovat vastaanottavaisempia saadessaan suosituksia tuotteista ja palveluista vaikuttajalta kuin silloin, jos tuotteita mainostavat kasvottomat yritykset. 

ARTISTIN JA YRITYKSEN YHTEISTYÖ VOI KESTÄÄ VUOSIA

Teflon Brothersin ja Hartwallin yhteistyö alkoi vuonna 2018, kun Teflon Brothersilta ilmestyi Harmaa rinne -nimeä kantava kappale liittyen Hartwallin Original Long Drink -brändiin. Kappale ei ole perinteinen mainosbiisi, sillä sitä on striimattu Spotifyssa yli 10 miljoonaa kertaa ja se kuuluu olennaisena osana myös Teflon Brothersin keikkaohjelmistoon.

Teflon Brothersiin kuuluva Pyhimys toteaa, että yhteistyöt lähtevät aina liikkeelle siitä, että he itse innostuvat niistä, ja koska he kokivat harmaaksi kutsutun Original Long Drinkin osaksi yhtyeen keikkaelämää, yhteistyö oli heidän mielestään looginen. Yhteistyö sai jatkoa maaliskuussa 2021 Harmaa Rinne After Ski -virtuaalikonsertilla. 

MERKITSE KAUPALLISET YHTEISTYÖT OIKEIN 

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Kaupallinen yhteistyö tulee siis aina merkitä julkaisun yhteyteen. Merkinnän tulee myös näkyä kuvatekstistä ilman, että fiidin selaaja joutuu avata koko tekstiä. Esimerkiksi Instagramissa kaupallinen yhteistyö merkitään kuvan alle seuraavalla tavalla: 

Kaupallinen yhteistyö: Mainostaja ja/tai tuotemerkki 

YouTubessa kaupallinen yhteistyö tulee merkitä kuvatekstin lisäksi myös videon alkuun ja yhteistyöstä on mainittava suullisesti myös videon alussa. Podcasteissa yhteistyöstä kerrotaan ääniraidalla jakson alussa heti tunnusmusiikin jälkeen. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston juristi Nina Jokela toteaa Ylen artikkelissa (2019), että vastuu mainonnan läpinäkyvyydestä on ensisijaisesti yrityksellä. Esimerkiksi aiemmin tässä artikkelissa mainittua Harmaa rinne -kappaletta kuunnellessa ei välttämättä käy heti mielessä, että kyseessä on mainosbiisi. Sittemmin kyseisen yrityksen ja artistin välinen kaupallinen yhteistyö on tehty selväksi, mutta pelkän biisin perusteella kuuntelijan voi toisinaan olla haastavaa sanoa, onko kyse markkinoinnista vai puhtaasti musiikista. Yritys on saattanut päätyä ehdottamaan yhteistyötä kappaleessa esiintyvän sopivan ilmaisun vuoksi tai ilmaisun käyttämisestä on voitu sopia ennen biisin säveltämistä. 

SAMAT ARVOT OVAT TÄRKEÄ OSA YHTEISTYÖTÄ

Yhteistyö toimii parhaiten silloin, kun artistin ja yrityksen mielenkiinnon kohteet ovat samankaltaiset ja molempien osapuolten arvomaailmat sopivat toisiinsa. Yhteistyö on myös paljon uskottavampaa, kun artisti on aidosti kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta, jota markkinoi. Moni artisti ei halua toteuttaa lainkaan kaupallisia yhteistöitä ja sekin on täysin ymmärrettävää. Käytännössä artistit siis itse päättävät, minkälaiseen yhteistyöhön he ylipäätään haluavat lähteä sen pohjalta, minkä he kokevat itselleen luontevaksi ja hyödylliseksi. 

Artisti Robin Packalén toteutti Storytelin kanssa yhteistyönä Lukivaikeus supervoimana -äänikirjan, jota markkinointiin molempien osapuolten some-kanavissa. Packalén kertoo instagram-tilillään omasta lukivaikeudestaan ja rohkaisee muita lukivaikeuden omaavia toteuttamaan rohkeasti tavoitteitaan. Koska Packalénilla on omakohtaista kokemusta aiheesta, hän on varmasti kokenut luontevaksi yhteistyön Storytelin kanssa. Storytelin kannalta Packalén taas on ihanteellinen mainoskasvo palvelun markkinoimiselle, koska artistilla on valmis laaja yleisö ja liki 400 000 seuraajaa Instagramissa. (Packalén, 2021) 

Suomen Sokerin Dansukker-brändin tavoitteena oli lisätä kuluttajien tietoisuutta marjojen hilloamisesta ja markkinoida samalla hillon valmistamisen mahdollistavia tuotteita. Dansukker halusi tuottaa aiheesta inspiroivaa sisältöä ja haastaa tunnetun henkilön kokeilemaan hillon valmistamista. Henkilöksi valikoitui artisti Suvi Teräsniska, joka mielletään aidoksi ja helposti lähestyttäväksi ihmiseksi. Teräsniskan voidaan ajatella kuuluvan myös itse markkinoitavan tuotteen kohderyhmään, sillä marjastus on hänelle tärkeä harrastus, mutta hillon valmistaminen sen sijaan on hänelle uusi asia. Markkinointikampanjaa varten tuotettiin kolme videota, joissa Teräsniska valmisti Dansukkerin reseptin mukaan hilloa. Videoista tehtiin lisäksi lyhyemmät teaser-versiot, joita hyödynnettiin Facebookissa ja YouTubessa. (Muhonen, 2017)

MYÖS ARTISTI VOI EHDOTTAA YHTEISTÖITÄ

Artistin kannattaa olla myös itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä yrityksiin. Ennen yhteydenottoa on hyvä miettiä, mitä tuotetta tai palvelua haluaa markkinoida ja minkälaista sisältöä on valmis tuottamaan ja mihin hintaan. Mitä selkeämpi tarjous sitä helpompi yrityksen on siihen tarttua. Myös mahdollinen rahaliikenne on hyvä miettiä valmiiksi eli mitä kautta laskutus tapahtuu ja miten verotus hoituu. Yhteistyöehdotusten rakentamista helpottaa se, kun asettuu yrityksen asemaan. Mitä sellaista artistilla on tarjota, joka hyödyttää yritystä. Tavoitteiden tulee olla realistiset. 

Ennen yhteydenottoa voi miettiä esimerkiksi seuraavia asioita: 

Millaisia arvoja minulla on?
Millaiset ihmiset kuuluvat kohderyhmääni?
Mitä asioita en halua tukea ja edistää?
Minkä yrityksen toiminta ja tuotteet kiinnostavat?
Minkä yrityksen tuotteita voisin kuvitella markkinoivani?
Vastaako yrityksen kohderyhmä omaani?
Miltä yhteistyökumppanin markkinoiminen näyttää ulospäin?
Vahvistaako yhteistyö artistibrändiäni vai viekö se minua kauemmas tavoitteistani?
Mitä minä voin artistina tarjota yritykselle? 

ENNE. Kuva: Samuel Hoisko

BIISIN TEKEMINEN YRITYSYHTEISTYÖNÄ 

Seinäjoelta käsin toimiva ENNE-yhtye päätyi tekemään yhteistyötä eteläpohjalaisen KVS Valaistussuunnittelu Oy:n kanssa. Koronapandemian estäessä keikkailun käytännössä kokonaan, toistakymmentä vuotta musiikki- ja tapahtuma-alalla itsekin työskennellyt KVS Oy:n toimitusjohtaja Jukka Asp samaistui vahvasti muusikoiden ahdinkoon. Asp halusi keksiä tavan auttaa paikallisia muusikoita vaikeassa tilanteessa. 

ENNE-yhtyeen laulaja-biisintekijä ja aiemmin myös Zerafia-artistinimellä musiikkia tehnyt Terhi Tikkamäki kertoo, ettei tuntenut Aspia ennestään, kun sai puhelun häneltä marraskuussa 2020. Asp oli tutustunut paikallisten artistien tuotantoon ja tykästynyt erityisesti Zerafian aiemmin julkaisemaan Healing-kappaleeseen. Asp esitti Tikkamäelle ehdotuksen, jossa kyseisestä biisistä tehtäisiin uusi versio KVS Oy:n käyttöön tai vaihtoehtoisesti Tikkamäki tekisi yritykselle kokonaan uuden samanhenkisen kappaleen. Yhteistyöstä syntyi kappale nimeltä Muusa, joka julkaistiin Spotifyssa 5.4.2021. 

TILAUSTYÖN TEKEMINEN VAATII MUSIIKINTEKIJÄLTÄ PAINEENSIETOKYKYÄ

Yritysyhteistyö mahdollistaa paljon, mutta se tuo usein mukanaan raamit, jotka ohjaavat myös luovaa tekemistä. Artistin, joka tekee musiikkia lähtökohtaisesti vain itselleen, kappaleet syntyvät tyypillisesti tarpeesta ilmaista itseään. Tilaustöissä taas tavoite on usein ainakin osittain ulkopuolisen määrittelemä. Myös Tikkamäki myöntää, että asiakkaan toiveet ja näkemykset toivat lisää haastetta tekemiseen, kun oman itsekritiikin lisäksi piti ottaa kehitysideoita vastaan myös muilta. 

Tikkamäki kertoo olleensa tekijänä uuden edessä, sillä vaikka hän on tehnyt paljon musiikkia, hän ei ollut aiemmin tehnyt sitä kenellekään tilauksesta. Hän halusi myös tehdä yhteistyötä varten kokonaan uuden biisin, koska kokee, että jo olemassa olevaan kappaleeseen on melko hankala tehdä uutta tarinaa, kun siihen on jo kerran vuodattanut omat tuntemuksensa. Asiakkaan alkuperäinen ehdotus vaikutti kuitenkin luomisprosessiin, sillä hän huomasi palaavansa yhä uudestaan miettimään Healing-kappaleen melodiaa ja pohtimaan, onko uusi kappale riittävän samanhenkinen, että se kelpaa myös asiakkaalle. 

Sävellyksen lisäksi myös kappaleen sanoitus aiheutti uudenlaista päänvaivaa. Tikkamäki kertoo kirjoittaneensa tekstiä yhä uudestaan ja uudestaan erilaisista näkökulmista ennen lopullisen muodon löytymistä. Tikkamäki googletti muun muassa erilaisia sähköalaan liittyviä sanoja, jotta saisi yrityksen näkökulman paremmin esiin kappaleessa. 

Lopulta inspiraatio tarinaan syntyi, kun Tikkamäki soitti Aspille ja pyysi tätä kertaamaan idean videon sisällöstä ja siitä, mitä kappaleella halutaan kertoa yrityksestä. Asp kuvasi kertomuksessaan läpi luomisprosessin eri vaiheet ja Tikkamäki ymmärsi, että samat vaiheet pätevät mihin tahansa tekemiseen oli kyseessä sitten biisin tekeminen tai valaistukseen liittyvien tuotteiden valmistaminen. Yrityksen ja artistin välille syntyi yhdistävä tekijä – luomistyö. Tikkamäki kertoo kappaleen Muusan kuvastavan sitä inspiraatiota ja syytä, joka saa ihmisen luomaan jotakin uutta.

Oivallus siitä, että biisin ei tarvitse suoranaisesti kertoa mistään tuotteesta, vapautti Tikkamäen luovuuden tuskasta. Tekstiin vaihdettiin muutamia sanoja asiakkaan toiveesta, mutta lopulta biisi valmistui suhteellisen nopeasti. Tilaustyönä tehdystä projektista huolimatta Tikkamäki toteaa kappaleen kuulostavan ENNE-yhtyeeltä, vaikka uskookin, että lopputulos olisi saattanut olla erilainen, jos yhtye olisi tehnyt biisin pelkästään itselleen. 

MUSIIKKIVIDEO OSANA YHTEISTYÖTÄ 

ENNE-yhtyeen ja KVS Oy:n yhteistyöstä sovittiin suullisesti ja Tikkamäki sai rauhassa syventyä biisin kirjoittamiseen ilman aikataulullisia paineita. Deadlineja asetettiin vasta siinä vaiheessa, kun biisi oli miksattu ja masteroitu ja kappaleelle ryhdyttiin kuvaamaan musiikkivideota. Tämä oli osittain käytännön sanelemaa, sillä musiikkivideota oli toteuttamassa monta eri tekijää, jolloin aikataulut ja pelisäännöt luotiin helpottamaan kaikkien työskentelyä. 

Tikkamäellä on kappaleen tekijänoikeudet ja ENNE julkaisi kappaleen Spotifyssa aivan kuten muutkin julkaisunsa. Musiikkivideo sen sijaan oli KVS Oy:n oma tuotanto, josta päävastuussa oli Samuel Hoisko. Tikkamäki kertoo, että he antoivat Aspin kanssa ideoita Hoiskolle siitä, mitä voisi mahdollisesti tapahtua missäkin kohtaa tekstiä. Lisäksi yhtye esiintyy myös musiikkivideolla. 

Musiikkivideo julkaistiin ainoastaan KVS Oy:n omalla YouTube-kanavalla, sillä osapuolet eivät kokeneet järkeväksi julkaista kappaletta kahdessa eri paikassa. ENNE-yhtyeellä on kuitenkin mahdollisuus käyttää videosta leikattuja pätkiä esimerkiksi omissa somekanavissaan. Yritysyhteistyö mahdollistaa biisille ylipäätään laajemman markkinoinnin, sillä KVS Oy markkinoi kappaletta omilla resursseillaan sellaisille medioille, joihin yhtyeellä itsellään ei välttämättä normaalisti olisi kontakteja.

YHTEISTYÖ ON MAHDOLLISUUS 

Tikkamäki kertoo olevansa iloinen siitä, että uskalsi artistina lähteä mukaan uudenlaiseen yhteistyöhön. Hän kokee, että projekti haastoi häntä tekijänä, koska oli tottunut tekemään musiikkia omalla tyylillään ja melkein aina myös saman tiimin kanssa. Uudenlainen tapa työskennellä kehittää ja haastaa musiikintekijää miettimään asioita ikään kuin oman kuplan ulkopuolelta. 

Tikkamäki suosittelee artisteille yritysten kanssa tehtyä yhteistyötä varsinkin nyt, kun keikkoja ei voi tehdä ja luovan toiminnan rahoittaminen on haastavaa. Asp kannustaa myös yrityspuolen edustajia luovaan ajatteluun, koska sillä voi parhaassa tapauksessa edistää yritysten toimintaa ja samalla tukea taidetta ja kulttuuria. 

LÄHTEET: 

Haavisto, M. 2019. Teflon Brothers räppää harmaasta rinteestä, koska Hartwall halusi lonkeromainoksen – miksei biiseissä merkitä kaupallista yhteistyötä?. Yle. Verkkosivu. Viitattu 8.4.2021. Saatavana: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/04/03/teflon-brothers-rappaa-harmaasta-rinteesta-koska-hartwall-halusi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2019. Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa. Verkkosivu. Viitattu 31.3.2021. Saatavana: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/

Lily. 2018. Teetkö kaupallisia yhteistöitä sosiaalisessa mediassa?. Artikkeli. Viitattu 31.3.2021. Saatavana: https://www.lily.fi/artikkelit/teetko-kaupallisia-yhteistoita-sosiaalisessa-mediassa-nain-merkitset-ne-oikein

Muhonen, T. 24.08.2017. Dansukker haastoi Suvi Teräsniskan hillohaasteeseen. Dagmar. Verkkosivu. Viitattu 15.4.2021. Saatavana: https://www.dagmar.fi/sisaltomarkkinointi/dansukker-haastoi-suvi-terasniskan-hillohaasteeseen/

Packalén, R. 2021. Instagram-päivitys, 29.3.2021. Viitattu 14.4.2021. Saatavana: https://www.instagram.com/robinpackalen/?hl=fi

PING Helsinki. 2019. Alle 25-vuotiaat luottavat somevaikuttajiin enemmän kuin perinteiseen mainontaan. Verkkosivu. Viitattu 24.3.2021. Saatavana: https://pinghelsinki.fi/miten-vaikuttaja-vaikuttaa-tutkimus/

PING Helsinki. 2019. Mitä on vaikuttajamarkkinointi. Verkkosivu. Viitattu 24.3.2021. Saatavana: https://pinghelsinki.fi/mita-on-vaikuttajamarkkinointi/

Rahaversoja. 4 tapaa tienata Instagramissa lisätuloja. Blogi. Viitattu 31.3.2021. Saatavana: https://rahaversoja.fi/4-tapaa-tienata-instagramissa-lisatuloja/

Rumba. 2021. Ilmoitus: Täydellinen resepti on löytynyt: näin loihdit after ski -tunnelman kotioloissa. Verkkosivu. Viitattu 31.3.2021. Saatavana: https://www.rumba.fi/advertoriaali/ilmoitus-taydellinen-resepti-on-loytynyt-nain-loihdit-after-ski-tunnelman-kotioloissa/

Storytel, 2021. Instagram-päivitys, 25.3.2021. Viitattu 14.4.2021. Saatavana: https://www.instagram.com/storytel_fi/?hl=fi

Sundqvist, J. 2013. Ostaisitko tältä artistilta kaulakorun? Yle. Verkkosivu. Viitattu 29.3.2021. Saatavana: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/03/08/artistit-yha-useammin-mainoskasvoina-michael-monroe-ei-lahtisi

Tikkamäki, T. 6.4.2021. Zoom-haastattelu. ENNE-yhtyeen ja KVS Oy:n välinen yhteistyö. 

Toimittanut: Johanna Ahonen
Artikkelikuva: Samuel Hoisko (Neliömedia)
Julkaistu: 16.4.2021