Artistibiografian kirjoittaminen

Lyhyesti ilmaistuna biografia on esittelyteksti. Biografia eli bio kertoo millaista musiikkia artisti esittää, mitkä ovat hänen suurimmat saavutuksensa ja mikä tekee juuri kyseisestä artistista erityisen. Menestyneillä artisteilla toiminnan perustana on usein jokin selkeä arvomaailma, jonka on hyvä käydä ilmi myös biosta. Esimerkiksi Lady Gagan toiminta perustuu erilaisuuden hyväksymiseen ja se näkyy kaikessa artistin toiminnassa. Bion tavoitteena on saada lukija ymmärtämään, mistä on kyse ilman, että lukija on kuullut artistin musiikkia. Hyvin tehty bio on sitä tärkeämpi, mitä tuntemattomampi artisti on kyseessä. Se antaa ensivaikutelman artistista ja saa parhaassa tapauksessa lukijan kiinnostumaan artistista ja tutustumaan tämän tuotantoon. 

Millainen on hyvä biografia

Raitala Musicin toimitusjohtaja ja artistimanageri Pia Raitala toteaa, että hyvin toteutetusta biografiasta käy ensimmäisen 10 sekunnin tutustumisen aikana yksiselitteisesti ilmi, millainen artisti on kyseessä. Raitalan mielestä biografiasta on hyvä tulla esiin esimerkiksi seuraavia asioita: 

 • levytykset 
 • yhteistyökumppanit
 • mahdolliset muut yhtyeet
 • palkinnot ja tunnustukset
 • merkittävimmät esiintymiset (erityisesti ulkomailla tehdyt keikat ja kiertueet) 
 • arvostettujen medioiden lainaus/lainaukset, mikäli niitä on

Bio auttaa artistia esittelemään itsensä muille, mutta siitä on hyötyä myös artistin yhteistyökumppaneille. 

Hyvä bio auttaa agentteja keikkojen myynnissä keikkajärjestäjille ja keikkajärjestäjiä puolestaan pääsylippujen myynnissä yleisölle”, Raitala toteaa. 

Biografian kirjoittamisessa tulee pyrkiä konkretiaan sekä aitouteen. Jos artisti on uusi eikä saavutuksia ole vielä kertynyt, Raitalan mielestä on erityisen tärkeää, että biografiasta tulee ilmi artistin oma brändi sekä syy, mikä tekee artistista ainutlaatuisen alalla. 

Huonossa biossa ei ole edes yritetty kaivaa mitään aitoa sisältöä esille, ei ole jaksettu paneutua artistin saavutuksiin tai tekemisiin, vaan todetaan kädenlämpöisesti, että on ‘mielenkiintoinen nuoren sukupolven muusikko, joka esittää omaa musiikkiaan’. Huono bio ei laimeudessaan aiheuta mitään tunteita eikä varsinkaan johdattele tutustumaan häneen lisää”, Raitala toteaa. 

Mikäli bioon haluaa sisällyttää lainauksen, Raitala ohjeistaa käyttämään alalla arvostettujen tahojen kommentteja. Lainauksella on enemmän painoarvoa, mikäli sen kirjoittaja tai kommentoija on yleisesti tunnettu henkilö tai media ja esimerkiksi vielä tuntemattomien kesätoimittajien ajatukset kannattaa jättää biosta kokonaan pois. Raitala kertoo esimerkin hyvästä ja paljon puhuvasta lainauksesta:

Felix Zengerillä on tällainen lainaus Pharrell Williamsilta, jonka hän sanoi itse suoraan Felixille: ‘I’m sorry, but you’re one of the best that ever did it’.”

Missä biografiaa käytetään 

Käyttötarkoitus määrittää sen, millaisen bion artisti tarvitsee. Esimerkiksi keikkamyyjä on usein kiinnostunut täysin eri asioista kuin fani, joten bion sisältö kannattaa miettiä niin, että se vastaa lukijaa kiinnostaviin kysymyksiin. Bion kannattaa olla aina lyhyt ja ytimekäs, mutta pisin versio siitä kannattaa sisällyttää artistin omille verkkosivuille. Verkkosivuilla vierailevat ovat usein jo valmiiksi kiinnostuneita artistista, joten heillä on yleensä myös enemmän aikaa ja mielenkiintoa lukea taustatietoa. 

Bio kannattaa lisätä myös artistin some-kanaviin. Instagramissa se saattaa olla vain yhden lauseen mittainen kuvaus artistin profiilissa, mutta Facebookiin mahtuu myös pidempi teksti. Jos artisti on julkaissut musiikkia suoratoistopalveluissa, kuten Spotifyssa, bio kannattaa lisätä artistin tietoihin myös kyseisillä alustoilla. Törmätessään hyvään kappaleeseen Spotifyssa kuulija saattaa kaivata lisätietoa artistista kappaleen taustalla. Mediaa varten taas on hyvä olla myös kirjoitettuna lyhyt ja asiallinen bio, jonka voi tarvittaessa kopioida suoraan valmiina tekstinä. 

Biografian kirjoittaminen ei aina ole helppoa

Itsestään on yllättävän haastavaa kirjoittaa ja tästä syystä moni artisti juuttuu juuri bion kirjoittamiseen. Vaikka kirjoittaminen saattaa tuntua aluksi ylitsepääsemättömältä, vaivannäkö palkitaan. Mikäli artisti ei ole aiemmin pohtinut omaa uraansa ja merkitystään artistina, kirjoittamisprosessi auttaa artistia itseään paitsi kyseenalaistamaan niin myös kiteyttämään oman ainutlaatuisuutensa musiikkialalla. Kirjoitustyön jälkeen myös sanallinen itsensä esittely tuntemattomille helpottuu. 

Biosta tulee herkästi liian pitkä, jos siihen yrittää mahduttaa liikaa asiaa. Kaikki saavutukset ja asiat on hyvä listata aluksi helpottaakseen kirjoitustyöhön ryhtymistä, mutta joukosta on hyvä poimia lopulliseen versioon vain olennaisimmat seikat. Pitkät luettelot keikkapaikoista ja festivaaleista on hyvä typistää pariin kolmeen merkittävään esiintymiseen. 

Bioon eksyy myös helposti adjektiiveja, jotka eivät varsinaisesti tarkoita mitään. Kuvailu on sallittua, mutta tässäkin kannattaa pyrkiä konkreettisiin asioihin. Esimerkiksi usein käytetyt sanat “persoonallinen” tai “sielukas” eivät ole kovin yksilöllisiä, koska tuskin kukaan ihminen on persoonaton tai sieluton.

Kirjoitustyön aloittaminen 

Aloita kirjoittaminen tekemällä muistiinpanoja. Mikäli kirjoitat itsestäsi artistina, voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mistä olet kotoisin/ missä alueella toimit? 
 • Mitkä ovat merkittävimmät musiikilliset saavutuksesi?
 • Millainen on musiikillinen visiosi? Mikä siinä on erilaista ja omanlaistaan verrattuna muihin? 
 • Miten kuvailisit omaa soundiasi? Kuvaile mahdollisimman konkreettisesti ja tarkasti.
 • Ketkä ovat suurimmat vaikuttajasi urallasi? 
 • Mitä olet julkaissut tähän mennessä? 
 • Mitä olet tekemässä juuri nyt? (aktiivinen kiertuetoiminta, äänitykset, yhteistyöhankkeet yms.) 
 • Kuulutko muihin yhtyeisiin tai projekteihin? 

Kun olet kirjoittanut kaiken informaation ylös ranskalaisin viivoin tai miellekartan avulla, voit aloittaa varsinaisen tekstin kirjoittamisen. Yritä muodostaa muistiinpanoista kokonaisia lauseita, äläkä keskity vielä liikaa tyyliseikkoihin. Kun teksti on ensin kirjoitettu valmiiksi neutraalilla asiatyylillä, siihen on helpompi lisätä myöhemmin omaperäisiä sanavalintoja tai vaikkapa huumoria. Mikäli alkuun pääseminen tuntuu hankalalta, kysy apua joltakin kirjoittamiseen perehtyneeltä henkilöltä. Anna hänelle linkit musiikkiin ja tekemäsi muistiinpanot kirjoitustyön tueksi.

Sisällön tarkastelu 

Kun olet saanut työstettyä muistiinpanoista kokonaisia lauseita, alkaa sisällön kriittisempi suunnittelu. Alkuun on hyvä kiteyttää perustiedot eli nimi, sijainti ja musiikillinen visio. Jos kuvailun kohteena on pop-artisti, kannattaa miettiä, mikä on se musiikillinen ominaisuus, jolla artisti erottuu muista saman genren artisteista. Mikäli pop-musiikkiin on lisätty esimerkiksi metalcore-kertosäkeitä tai fantasiamaailmasta ammennettua lyriikkaa, niin tällaiset asiat kannattaa mainita. 

Biossa on hyvä nostaa esille myös artistin merkittävimmät saavutukset, joita voivat olla esimerkiksi festivaalikeikat, kiertueet tai menestyneet julkaisut. Vältä luettelointia ja nosta esiin vain 2-3 merkittävintä saavutusta ja julkaisua. Voit kertoa myös, ketkä ovat olleet suurimmat vaikuttajat artistin uralla, mutta vältä musiikin suoraa vertaamista muihin artisteihin. Bion tavoitteena on ohjata lukija kuuntelemaan artistia, jolloin musiikki saa puhua puolestaan. 

Kerro lyhyesti taustatietoa artistista. Kuinka kauan artisti on ollut aktiivisena ja mistä ura on saanut alkunsa. Mikäli artisti vaikuttaa joissakin muissa projekteissa, niin niistä kannattaa myös mainita biossa. Tällainen tulee kysymykseen erityisesti silloin, jos artistina on yhtye ja jokaiselle jäsenelle kirjoitetaan yhteisen lisäksi oma henkilökohtainen bio. Voit myös kertoa artistin musiikillisesta historiasta, kunhan se on ytimekkäästi kirjoitettu.

Biossa kannattaa kertoa myös, mitä on parasta aikaa tekemässä, sillä uusien tapahtumien uutisarvo on luonnollisesti paljon suurempi kuin jo tapahtuneiden. Mikäli yhtye on esimerkiksi äänittämässä albumia tai säveltämässä uutta materiaalia, siitä on hyvä mainita. Muita mainitsemisen arvoisia asioita ovat tulevat keikat, radiosoitot sekä mahdolliset yhteistyöhankkeet. Vaikka artisti ei aktiivisesti tekisikään mitään, voi bioon kirjoittaa, että artisti työstää parasta aikaa uutta materiaalia. Se jättää lukijan odottamaan tulevaa ja on paljon parempi vaihtoehto kuin olla mainitsematta mitään. 

Mikäli artistista on olemassa hyvä median käyttämä lainaus, se kannattaa hyödyntää biossa. Se on myös kätevä tapa osoittaa lukijalle, että artistista ja tämän musiikista puhutaan alan piireissä ammattimaisesti. Artistista tehtyjä artikkeleita ja arvosteluita kannattaa hyödyntää muutenkin bion teossa, sillä niistä voi saada hyvää inspiraatiota sanavalintoihin ja sisältöön erityisesti silloin, jos ura ei ole ollut kovin pitkä.

Visuaalinen biografia. Artisti: Piritta

Rakenteen muokkaus

Kun sisältö on koottu, järjestele se itseäsi miellyttävällä tavalla. Jos pelkkä perinteinen tekstimuoto ei miellytä silmää, voit yhdistää tekstin kuvalliseen ilmaisuun. Visuaalisuus ja kuvat ovat eduksi ja tekevät biosta mieleenpainuvan. Tekstiä kannattaa jäsentää väliotsikoilla, koska se lisää helppolukuisuutta. 

Rakenteen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Hyvä perusohje on jakaa teksti 2-3 selkeään kappaleeseen, joista ensimmäinen on tärkein. Esimerkiksi median edustajat saattavat kopioida vain bion ensimmäisen kappaleen kirjoittaessaan artistista. Siksi on tärkeää, että jo siinä kiteytyy, kuka artisti on, minkälaista musiikkia hän esittää ja mitkä ovat artistin keskeisimmät saavutukset. 

Toisessa kappaleessa voit kertoa tarkemmin taustatietoa. Tarkoitus ei ole kirjoittaa kaikkea lapsuusmuistoista lähtien, vaan avata artistiuran kulkua pääpiirteittäin. Hyvä ohje on keskittyä uran käännekohtiin ja saavutuksiin enemmän kuin historiaan. 

Viimeisessä kappaleessa kannattaa tuoda esiin se, mitä artisti tekee parhaillaan. Tässä on hyvä kertoa tulevista keikoista tai juuri julkaistavasta albumista. Sisältö riippuu pitkälti myös siitä, mihin bio on tulossa. Jos se on kirjoitettu esimerkiksi keikkamyyntikirjettä varten, viimeisessä kappaleessa kannattaa keskittyä ajankohtaisiin saavutuksiin. Mikäli bio tulee artistin omille verkkosivuille, sisällöstä voi tehdä laajemman. 

Bion tyyli

Bio kirjoitetaan tyypillisesti kolmannessa persoonassa. Tämä tekee tekstin helposti ymmärrettäväksi ja auttaa esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa, koska tällöin artistin nimi mainitaan samassa muodossa useampaan kertaan. Se antaa myös medialle ja tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden kopioida ja liittää bio valmiina heidän julkaisuihin tarvittaessa. 

Ole positiivinen, mutta pidä kiinni faktoista. Bioa kirjoittaessa kannattaa välttää korostavia adjektiiveja sekä mielipiteeseen perustuvia ilmauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi: kriitikoiden ylistämä, lahjakas ja vaikutusvaltainen. Jätä lukijalle mahdollisuus omaan tulkintaan ja anna fanien hoitaa kehuminen. 

Älä liioittele tai kaunistele asioita. Vaikka et olisikaan vielä tunnettu ja lukuisia kiertueita tehnyt artisti, yritä löytää ne asiat, joissa olet erityinen ja keskity niihin. Hyvän bion kirjoittaminen ei edellytä suurta menestystä ja pitkää uraa. 

Käytä termejä oikein. Älä esimerkiksi kirjoita, että olet esiintynyt Foo Fightersin kanssa, jos olet sattunut esiintymään samalla festivaalilla, mutta eri lavalla. Et ole jakanut kyseisen yhtyeen kanssa samaa lavaa. Kannattaa ylipäätään välttää niin sanottua “name-droppausta” ja keskittyä mieluummin artistin omiin saavutuksiin kuin muiden maineella ratsastamiseen. 

Mieti myös sävyä, jolla kirjoitat. Huumoria kannattaa käyttää, mikäli se sopii edustamaasi musiikkityyliin. Inspiraatiota etsiessä kannattaa lukea paljon laadukasta musiikkijournalismia. Asiaan paneutuneet journalistit käyttävät rikasta kieltä, joista voi saada vinkkejä musiikin kuvailuun sekä sanastoon. 

Myös Raitala ohjeistaa pyytämään apua sellaiselta henkilöltä, joka on tottunut kirjoittaja ja kenen kielenkäyttö on rikasta ja oivaltavaa. Esimerkkinä oivaltavasta kielellisestä ilmaisusta hän käyttää näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin kirjoittamaa konsertin esittelytekstiä. Vaikka kyseessä ei ole artistibio, tekstin rikasta kieltä voi käyttää inspiraationa myös bion suunnitteluun.

Tiivistäminen 

Kun bio tuntuu valmiilta, tiivistä se. Teksti kannattaa lukea ääneen, koska silloin kuulee, miten se kulkee eteenpäin ja kömpelöt ilmaisut on helpompi paikantaa. Karsi ronskilla kädellä kaikki ylimääräinen pois ja kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että et tee liian pitkiä luettelointeja. Mainitse vain tärkeimmät asiat, sillä lukijan mielenkiinto lopahtaa, jos tekstikappaleet ovat liian pitkiä. 

Keksi tekstin alkuun jokin kiehtova koukku, joka herättää lukijan mielenkiinnon. Jos et tiedä, mistä karsia, niin hyvä ohje on aina keskittyä enemmän ajankohtaisiin asioihin kuin historiaan ja karsia sen pohjalta. 

Kun kolmen kappaleen bio on valmis, tee sen pohjalta kaksi lyhyempää versiota. Biosta on hyvä olla olemassa niin sanottu “twitter-versio”, jossa artisti esitellään yhdellä lauseella. Yhden lauseen esittelyä kutsutaan myös hissipuheeksi. Valmiiksi kiteytettyä hissipuhetta voi hyödyntää silloin, kun tehtävänäsi on kuvailla itseäsi artistina jollekin ulkopuoliselle. Lisäksi tarvitset mediaa varten lyhyen yhden kappaleen bion, jossa on noin 150-200 sanaa. 

Kielioppi 

Kun teksti on valmis, pyydä jotakuta tarkistamaan kielioppi. Uudet silmät löytävät paremmin virheet ja rehellinen lukija kyseenalaistaa tarvittaessa epäselvät kohdat. Harkitse bion kääntämistä 1-2 muulle kielelle varsinkin, jos julkaiset englanninkielistä musiikkia ja tavoitteenasi on suunnata ulkomaille urallasi. Pyydä apua kääntämiseen viralliselta kääntäjältä tai tarkistuta tekstisi natiivipuhujalla. Huomioi kuitenkin, että kaikki kääntäjät eivät ymmärrä musiikkialan sanastoa. Varsinkin musiikkityylin kuvailu saattaa sisältää paljon erilaisia sanallisia koukeroita, joten kääntäjän on hyvä olla perillä siitä, mistä puhuu. 

Selvitä, missä valtioissa tekemääsi musiikkia kuunnellaan. Esimerkiksi Spotify for Artist -palvelusta näet lähes kaupungin tarkkuudella, missä musiikkia kuunnellaan eniten. Tältä pohjalta voit miettiä, mille kielelle bio kannattaa kääntää ja mistä potentiaalisimmat keikkamarkkinat mahdollisesti löytyvät. 

Päivittäminen 

Muista pitää bio ajan tasalla. Hyvä tahti on tarkistaa bion ajantasaisuus ja sisältö joka kuukausi. Bioon kannattaa lisätä aina uusimmat saavutukset, keikat ja projektit. Joku saattaa tutustua ensimmäistä kertaa artistiin tänään ja haluaa tietää, mitä artisti on juuri nyt tekemässä. 

Raitala toteaa, että tunnetuilla artisteilla riittää, että bioa päivittää noin kerran vuodessa. Tunnettuus ja saavutusten määrä karttuvat yleensä samaa tahtia, joten jo maineikkaiden artistien kohdalla ei saavutuksia tarvitse kerätä enää yhtä aktiivisesti kuin uudemmilla artisteilla.

Esimerkkejä biografioista

Artistien biografioita löytää usein heidän omilta verkkosivuiltaan ja sosiaalisen median kanavista. Kannattaa myös vierailla erilaisten ohjelmatoimistojen nettisivuilla, koska ne sisältävät lähes poikkeuksetta artistien esittelyt. Tässä muutama esimerkki ohjelmatoimistoista sekä artistirostereista: 

Raitala Music
Alt Agency
Warner Music Finland
Fullsteam Agency
All Day 

Lähteet

https://westcoastsongwriters.org/home/blog/how-to-write-an-effective-musician-bio-with-examples
https://blog.landr.com/music-bio/
Sähköpostihaastattelu Pia Raitala 4.12.2020

Toimittanut: Johanna Ahonen
Artikkelikuva: Jenna Järvi
Julkaistu: 11.12.2020