VEROVÄHENNYKSET – Taiteellisesta toiminnasta aiheutuneet kulut

Verottajalle pitää ilmoittaa kaikki tulot. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Vasta tästä loppusummasta maksetaan veroa. Hyväksyttävien vähennysten laajuus riippuu toiminnan luonteesta, onko se verottajan näkökulmasta harrastustoimintaa vai tulonhankkimistoimintaa. Jos toiminta katsotaan harrastustoiminnaksi lähinnä johtuen siitä, että se on … Lue lisää

Keikkapaikat

Rytmimanuaali listasi merkittävimpiä keikkapaikkoja, joilla Suomea kiertävät muusikot useimmiten pysähtyvät esiintymään. Nimeä klikkaamalla pääset venuen sivuille, joiden kautta voit tiedustella esiintymismahdollisuuksista. Listaa on mahdoton pitää ajantasaisena säännöllisesti. Täydennyksiä puuttuvista venueista otetaan vastaan sähköpostilla: rytmimanuaali@rytmi-instituutti.fi

YRITYKSEN OSAOMISTAJA JA TYÖTTÖMYYSTURVA

Kokoonpanon kannattaisi perustaa osakeyhtiö varhaisessa vaiheessa, toiminta muuttuisi paljon helpommaksi. Mutta yrityksen osaomistaja on monissa tapauksissa yrittäjä, vaikka ei saisi minkäänlaista korvausta esim. rahaa toimistaan eikä ole joutunut ottamaan yrittäjän eläkevakuutusta. Jos kokoonpanossa on työttömiä tai ehkä työttömäksi joutuvia, yrittäjyys … Lue lisää

LYHYTAIKAINEN YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA

LYHYTAIKAINEN ALLE 2 VIIKKOA KESTÄVÄ YRITTÄJYYS   Laskutuspalvelua käyttäessään henkilö on yleensä yrittäjä työvoimaviranomaisen silmissä. Tämä on tyypillinen lyhytaikaisen yrittäjyyden tilanne, muitakin toki voi olla. Sääntöjä on lievennetty siten, että heti ensimmäisestä laskutuksesta ei muutu yrittäjäksi ja menetä oikeuttaan palkansaajan työttömyysetuuteen. … Lue lisää

VEROVÄHENNYKSET MUSIIKKIALALLA

Verottajalle pitää ilmoittaa kaikki tulot. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Vasta tästä loppusummasta maksetaan veroa. Menot voidaan yrittää jakaa tulonhankkimismenoihin ja elantomenoihin. Elantomenot ovat sellaisia, että ne toteutuvat hankki niitä tuloja tai ei. Tulonhankkimismenot toteutuvat vain silloin kun … Lue lisää

VEROVÄHENNYKSET – koulutusmenot

Verottajalle pitää ilmoittaa kaikki tulot. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Vasta tästä loppusummasta maksetaan veroa. Vähennettäviin menoihin sisältyvät jotkut koulutusmenot.   Kouluttautumisesta aiheutuneita menoja saa vähentää verotettavasta tulosta vain tietyissä tapauksissa.  Uuteen tutkintoon tähtäävää koulutusta ei voi vähentää, … Lue lisää

VÄHENNYSTEN KOHDISTAMINEN VEROILMOITUKSESSA

Tulojen ilmoittamisesta verottajalle on oma artikkeli täällä. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot ja vasta loppusummasta lasketaan vero. Kelvollisista menoista eli vähennyksistä lisää tässä artikkelissa. Vähennykset pitää kohdistaa siihen tuloon, jonka hankkimiseen ne kuuluvat. Tämä aiheuttaa silpputyöläiselle ison laskutehtävän. Harmillisesti … Lue lisää

TULOJEN ILMOITTAMINEN VEROTTAJALLE

Musiikkialan tekijällä voi olla monia tapoja ansaita elantonsa. Hän saa ehkä palkkaa opetustyöstä ja artistin taustabändissä soittamisesta, oman kokoonpanon esiintymiset hoituvat laskutuspalvelun kautta, tekijänoikeuskorvauksia tilitetään, musiikin jakelija siirtää rojaltit paypalin kautta, oheistuotteita myydään keikoilla käteisellä ja mobiilisovelluksella, lisäksi voi olla … Lue lisää

TULONHANKKIMISTOIMINTAA VAI HARRASTUSTOIMINTAA?

Verottajalla on tällainen rajanveto. Se vaikuttaa tulojen ja vähennysten ilmoittamiseen sekä siihen, mitä vähennyksiä hyväksytään ja kuinka paljon.   Tulonhankkimistoiminta Tulonhankkimistoiminta tarkoittaa, että toimitaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Oma näkemys asiasta ei ole ratkaiseva vaan raha: jos tuloja on vain silloin tällöin … Lue lisää

MUISTIINPANOT TALOUDELLISESTA TOIMINNASTA

MIKSI PITÄÄ TEHDÄ MUISTIINPANOJA Viranomaisista varsinkin verottaja edellyttää muistiinpanojen tekemistä niiltä, joiden toiminta on luokiteltavissa tulonhankkimistoiminnaksi (määritelmä täällä). Muistiinpanojen perusteella tehdään veroilmoitus. (lisää täällä) Harrastajilta ei vaadita muistiinpanoja, mutta verottaja voi tarkistaa tositteet. Eniten muistiinpanoista hyötyy kuitenkin toimija itse. Varsinkin … Lue lisää