HARRASTAJA, YRITTÄJÄ, PALKANSAAJA?

Kun musiikkialalla toimimisesta saa rahaa eli tuloja, pitää selvittää, miten toiminta määritellään, jotta saa oikeaa kohtelua mm. verottajalta, työttömyysviranomaiselta ja eläkeyhtiöltä.

Musiikkialan silpputyöläinen voi olla musiikkiopistossa opettaessaan palkansaaja, keikkaillessaan yrittäjä ja apurahakaudella omassa työssä työllistyvä ja huumoribändivirityksen kanssa harrastaja.

Eri laeissa on toisistaan poikkeavia määritelmiä. Laskutuspalvelun kautta paljon laskuttava saattaa olla verolainsäädännön kannalta palkansaaja mutta työttömyysturvalainsäädännön kannalta yrittäjä.

 

 

 

TYÖTTÖMYYSTURVA

Työttömyysturva on tarkoitettu työttömille henkilöille, jotka hakevat kokoaikatöitä. Sen ei ole tarkoitus olla kansalaispalkka tai kattaa yrittäjän riskiä. Siksi TE-toimiston työntekijöiden pitää tarkasti selvittää, kuinka työtön hakija on ja voiko hän ottaa vastaan kokoaikatyön. Kiinnostus kohdistuu aikaan.

Työttömyysturvalain mukaan henkilö voi olla palkkatöissä, yrittäjä tai omassa työssä työllistyvä sekä tietysti työtön tai työvoiman ulkopuolella.

Työtön työnhakija voi saada työttömyyskorvausta, jonka turvin pysyy hengissä työnhaun ajan. Jos on jäänyt työttömäksi palkkatöistä voi saada korvausta palkansaajan työttömyyskassasta tai kelasta. Työttömyyskassasta saa ansiosidonnaista päivärahaa ja Kelasta peruspäivärahaa, joka on samansuuruinen kaikille. Jos lopettaa yritystoiminnan voi saada työttömyyskorvausta yrittäjän työttömyyskassasta. Saadakseen korvausta kummastakaan on pitänyt ansaita tarpeeksi kauan täyttääkseen työssäoloehdon. Se on erilainen palkansaajalle ja yrittäjälle.

Silpputyötä tekevä voi olla välillä yrittäjä ja välillä palkansaaja. Vielä ei ole hybridityöttömyyskassaa, josta voisi saada korvausta molempien lajien aikaisempien tulojen perusteella. Siksi on tärkeä tietää kumpaa lajia saadut rahakorvaukset tehdystä työstä ovat ja kumpaa lajia on enemmän.

 

Palkansaajaksi luokitellaan kovin tiukasti vain työsuhteessa olevat ja työsuhteen tunnusmerkit täyttävä työ.  Lisää

Yrittäjiä ovat kaikki muut. Yrittäjiä ovat yrityksen perustaneiden lisäksi esimerkiksi laskutuspalveluiden kautta työskentelevät. Lisää

Omassa työssä työllistyviä ovat mm. työskentelyapurahan saajat. Omassa työssä voi työllistyä myös, jos tekee jotain omaa projektia tai harjoittelua niin paljon, että katsotaan ettei voi ottaa vastaan kokoaikatyötä. Laajamittainen harjoittelu tai musiikin tekeminen voidaan tulkita omassa työssä työllistymiseksi, vaikka niistä ei rahaa saisi ollenkaan. Lisää

 

 

 

VEROTUS

Verottaja on kiinnostunut tuloista ja menoista. Kaikki tulot ovat veronalaisia, mutta niistä saa ensin vähentää sen tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut.

Erilaisille tavoille hankkia tuloja on erilaisia hyväksyttäviä kuluja eli vähennyksiä. Toiminnan luonne määrää tekemään kirjanpidon ja tilinpäätöksen tai vain muistiinpanoja. Myös veroilmoituksen täyttäminen riippuu siitä, miten se on hankittu.

Verolainsäädännön mukaan henkilö voi olla palkansaaja, yrittäjä, tehdä tulonhankkimistoimintaa tai harrastustoimintaa.

 

palkkatulot

Työsuhteessa saadut tulot ovat palkkatuloa. Verottaja hyväksyy laskutuspalveluyrityksestä saadun korvauksen palkkatuloksi. Lisää

 

Yritystulot

Verottajan mielestä yrittäjä on, kun elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät. Lisää

 

Tulonhankkimistoiminta

On semmoista, jossa on vakaa tulonhankkimistarkoitus, mutta elinkeinotoiminnan tunnusmerkit eivät täyty. Lisää

 

Harrastustoiminta

On semmoista, jossa ei ole vakaata tulonhankkimistarkoitusta ja se on enimmäkseen tappiollista. Lisää

 

 

 

 

SOSIAALITURVA
  • raskausraha, vanhempainraha, sairauspäiväraha, eläke

 

Eläke

Eläke turvaa vanhuuden. Työeläke, yrittäjäeläke ja maatalousyrittäjän eläke ansaitaan työvuosien aikana.

Palkansaaja ansaitsee työeläkettä. Työnantaja huolehtii eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta. Lisää

Yrittäjä ansaitsee yrittäjäeläkettä. Hänen pitää itse ottaa itselleen yel-vakuutus. Lisää

Työskentelyapurahan saajan pitää ottaa tietyissä tapauksissa eläkevakuutus, se hoituu Myel-järjestelmän kautta. Lisää

 

 

Raskaus&vanhempainraha, sairauspäiväraha

Näiden sosiaalietuuksien määrä lasketaan samalla tavalla vuositulosta. Vuosituloon lasketaan mukaan palkkatulot yle- tai myel-tulot ja laajasti erilaisia etuuksia kuten työttömyysetuus. Lisää