Johdanto musiikkibisnekseen

Musiikkialalla suurin osa uran alun töistä pitää tehdä itse. Aloittelevan artistin on syytä tutustua musiikkikentän eri alueisiin, kuten esimerkiksi äänitetuotantoon, keikkamarkkinoihin sekä promootioon. Pidemmälle ehtinyt artisti kiinnostaa alan ammattilaisia, kuten tuotantoyhtiöitä, jos takana on onnistunut tallenne ja artistilla omaa fanikuntaa sekä keikkasuosiota.

Digitaalisen musiikin levityksen ja internetin sosiaalisten verkostojen avulla on mahdollista saada ura käyntiin tarvitsematta turvautua perinteisiin tuotanto- ja markkinointimalleihin. Teknologian kehitys on helpottanut musiikin tekemistä, mutta toisaalta kiristynyt kilpailu musiikkialalla vaatii artististilta entistä enemmän markkinointia ja promootiota, jotta toiminta huomioidaan. 

Musiikkibisnes voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen

  1. Tallennetuotanto
  2. Live eli keikkailu
  3. Promootio eli näkyvyyden lisääminen.

Kaikki kolme ruokkivat toisiaan, eikä uralle voi ennustaa kovin pitkää kaarta, jos kaikkia osa-alueita ei oteta huomioon. Kun jollakin alueella alkaa tapahtua, myös muiden on aktivoiduttava. 

Tallenne

Hyvä musiikki ja siitä tuotettu laadukas tallenne on artistin uran perusta. Tallenteita on eri mittaisia: single/sinkku (1 kappale), EP (4-6 kappaletta) tai albumi (7-12 kappaletta). Tallenteita julkaistaan useissa eri formaateissa. Yleisin formaatti on digitaalinen, jonka lisäksi olemassa on fyysisiä formaatteja kuten vinyyli, cd ja c-kasetti. 

Tallenne voidaan tehdä kokonaan tietokoneella ohjelmoiden tai taltioimalla muusikkojen suoritukset äänitystudiossa. Jos musiikkia äänitetään, sen voi toteuttaa ammattistudiossa tai kokoamalla itse oman äänityskaluston.   

Tallenteen tuotantoprosessiin liittyy monia ammattilaisia: lauluntekijä, tuottaja, äänittäjä, miksaaja ja masteroija. Kaikilla tallenteilla on tuottaja, jolla on juridinen status. Tuottaja voi olla levy-yhtiö, tuotantoyhtiö tai yksityinen henkilö kuten artisti itse. Tuottajalle kuuluu osuus äänitteen Gramex-tuotoista. 

Musiikkibisneksessä tuottajan toimenkuva on moninainen. Tuottajalla voidaan tarkoittaa henkilöä, joka vastaa tallenteen taloudellisesta puolesta, teknisestä toteutuksesta, musiikin tekemisestä tai taiteellisesta lopputuloksesta. Virallisissa papereissa tuottaja tarkoittaa aina taloudellista tuottajaa eli tahoa, joka on vastannut projektin rahoituksesta. 

Tallennebisnestä pyörittävät pääasiassa tuotantoyhtiöt. Artistin kannalta tärkeä kontakti niissä on A&R-henkilö (artist & repertoire), jonka päätehtävä on huolehtia levy-yhtiössä uusien kykyjen rekrytoinnista, artistikehityksestä sekä kommunikoinnista artistin, kustannusyhtiön ja levy-yhtiön välillä. Hänen kanssa keskustellaan alkuvaiheessa myös sopimuksista. Tarvittaessa A&R toimii PR-henkilönä, joka pitää yllä suhteita mediaan ja huolehtii näkyvyydestä. Levy-yhtiön ja musiikkikauppiaan välillä on jakelija/aggregaattipalvelu, joka huolehtii digitaaliset tai fyysiset tallenteet kuluttajien saataville. 

Musiikkikustantajan tehtävä on edistää sävelteosten kaupallista käyttöä. Tämä tapahtuu pääasiassa teosten tallentamisella kaupallisille äänitteille, teosten esittämisellä konserteissa, radiossa ja televisiossa, teosten liittämisellä eli synkronoimisella av-teoksiin kuten tv-ohjelmiin, elokuviin ja mainoksiin sekä peleihin, nuottien myymisellä ja vuokraamisella sekä teoksiin liittyvien oikeuksien lisensoinnilla erilaisiin tarkoituksiin. Kustantaja saa yleensä osuuden kappaleen Teosto-korvauksista. Kustantaja ei ole välttämätön, mutta siitä saattaa olla hyötyä musiikin tunnetuksi tekemisessä. Kun antaa osan tuloistaan pois, on kuitenkin aina hyvä miettiä tarkasti, mitä saa vastineeksi.

Yksi tallenteisiin liittyvä tulonlähde musiikintekijöille ja esittäjille on tekijänoikeudet ja niistä maksettavat korvaukset. Tekijänoikeus on lain turvaama tekijän oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. Musiikkialalla tekijänoikeuksia valvoo kaksi järjestöä: Teosto ja Gramex. 

Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, sanoitusten suomentajia ja musiikin kustantajia. Teosto valvoo jokaisen yksittäisen kappaleen esittämistä teosilmoitusten perusteella. Teosto kerää musiikin käytöstä korvaukset ja tilittää ne tekijöille.

Gramex edustaa muusikoita, tuottajaa, kapellimestaria ja muita varsinaisen tallenteen tekemiseen osallistuneita. Gramex huolehtii tekijänoikeuskorvausten keräämisestä, kun musiikkia esitetään julkisesti.

Live

Live-esiintymisten merkitys on tänä päivänä artistille tärkein tulonlähde. Keikkailu on myös tärkeä väylä artistille olla kontaktissa omaan yleisöön sekä voittaa puolelleen uutta kuulijakuntaa.

Keikkoja voi olla yksityisiä ja julkisia. Yksityiset keikat ovat tilaisuuksia, joihin on kutsuttu tietty kuulijakunta (esim. häät tai muut perhejuhlat). Julkiset esiintymisten voi osallistua kuka haluaa. Julkisista keikoista tulee tehdä Teostolle esitysilmoitukset. 

Live-alalla toimii laaja joukko eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön määrä ja osaamisala riippuu tapahtuman sekä venuen eli keikkapaikan koosta. Pieni klubikeikka vaatii vähemmän henkilökuntaa kuin suuri festivaali. Artisteilla on eri kokoluokan keikkoja: trubaduuri tai Dj-keikalle esiintyjä voi mennä yksin, kun taas ulkomaan kiertueelle lähtevällä suositulla yhtyeellä voi olla monikymmenpäinen crew.

Live-puolella toimivia henkilöitä ovat esimerkiksi promoottori (keikan järjestäjä) sekä erilaiset teknikot, kuten miksaajat, valo-, video- ja soitinteknikot. Suuremmilla yhtyeillä on kiertueilla mukana myös kiertuemanageri.

Live-alan myyntipuolen toimijoita ovat ohjelmatoimistot ja ostopuolen keikkajärjestäjät, kuten klubit, konsertit ja festivaalit. 

Uran alussa keikkoja joutuu myymään itse. Ulkopuolinen keikkamyyjä on tavoiteltava vaihtoehto, mutta osoittaakseen potentiaalinsa keikkamyyjälle, artistilla on oltava näyttöä hyvästä musiikista tallenteella, faneja ja hyviä keikkoja. 

Artistin kannattaa aina tehdä kirjallinen sopimus toisen osapuolen kanssa esiintymisestä, kuten sopimus äänitteen tuottamisesta tai esiintymissopimus keikkajärjestäjän kanssa.

Promootio

Promootio tarkoittaa oman uran edistämistä sekä näkyvyyden kasvattamista. Promootioon kuuluu sosiaalisen median ja blogien ylläpito sekä lehtijutut ja radiohaastattelut. Myyntiä ja mediaa varten on hyvä olla rakennettuna promootioaineisto (promopaketti). Promopaketti sisältää yleensä artistibion, musiikki- ja videonäytteitä artistin materiaalista ja keikoista. Jos yleisön muisti on lyhyt, niin bisneksen muisti on vielä lyhyempi. Artistin toiminnasta kertominen vaatii jatkuvaa päivitystä erityisesti sosiaalisessa mediassa. 

Musiikkibisneksen kentällä on erikseen viestintä-, markkinointi- ja PR-toimintaan erikoistuneita ammattilaisia ja yhtiöitä. Itsenäisesti toimiva artisti voi halutessaan ostaa heiltä palveluita esimerkiksi oman julkaisun markkinointiin. Suuremmilla tuotantoyhtiöillä on yleensä oma sisäinen henkilöstö, joka huolehtii markkinoinnista. Uran alkuvaiheessa artisti tekee promootiotyön yleensä itse. 

Merchandise, eli t-paidat, lakit, action-figuurit, postikortit, julisteet ja monet muut tuotteet. Näillä tuotteilla pyritään saamaan paitsi rahaa toiminnan rahoittamiseen, myös pitämään pitämään artisti mielessä ja fanit uskollisina.

Manageri hallinnoi artistin uraa kokonaisuutena ja ottaa palkkionsa osuutena artistin tulovirroista. Suomen kokoisessa musiikkibisneksessä ei ole toistaiseksi kovin montaa manageria.

Kuva: Afa Vuotila