Johdanto talous- ja yritystoimintaan

“Laskelmat vähentävät ikävän yllätyksen riskiä” 

Artistin täytyy tietää paljonko rahaa toimintaan menee ja paljonko se tuottaa. Artistilla kannattaa olla kirjalliset suunnitelmat kaikesta toiminnasta ja tuotannosta. Erityisesti uran alkuvaiheessa tuloja on vähän, jos ollenkaan, joten toiminta pitää rahoittaa silloin itse. On tärkeää arvioida omat resurssit eli paljonko voit itse sijoittaa omia varoja toimintaan. Voit myös käyttää apuna ulkopuolista talousasioita tuntevaa henkilöä, sillä erityisesti laskutukseen ja verotukseen liittyvät asiat vaativat usein perehtyneen asiantuntijan näkemystä. 

Budjetointi

Talousarvion eli budjetin tekeminen on hyvä hallita. Budjetointi tarkoittaa, että luetellaan kaikki menot ja lasketaan ne yhteen. Samoin tehdään tuloille. Vuosibudjetin tekeminen on suositeltavaa. Sen avulla voi arvioida taloustilannetta ja toimintaedellytyksiä ja suunnitelmien teko on selkeämpää. Toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin lisäksi on hyvä tehdä osabudjetit esimerkiksi äänitetuotannosta, keikoista, oheistuotteista ja markkinoinnista.

Rahoitus 

Oman rahoituksen tueksi voi hakea myös erilaisia avustuksia tai apurahoja. Musiikkialaan liittyvää toimintaa tukevia rahastoja on Suomessa useita ja apurahaa voi hakea esimerkiksi julkaisutoimintaan tai kiertueiden järjestämiseen. Rahoitusta myöntävien tahojen verkkosivuilta löytyy yleensä selkeät ohjeet sille, mihin tarkoitukseen mitäkin tukea myönnetään. Myös sponsoreita kannattaa miettiä ja etsiä erityisesti siinä vaiheessa, kun toiminta musiikkialalla on jo hieman vakiintunutta. Yhtye voi esimerkiksi rahoittaa soittimensa jonkin yhteistyökuvion kautta tai pukeutua tietyn vaatemerkin vaatteisiin keikoilla ja saada etuja kyseiseltä yritykseltä omaan toimintaan. 

Rahaliikenteen hallinta

Rahaa ei voi liikutella taskusta toiseen noin vaan”

Keikkaillessa huomaa nopeasti faktan, että artistin on laskutettava keikan järjestäjää ohjelman toimittamisesta tilaisuuteen. Huomioitavaa on, että yksityishenkilö tai ryhmä ei voi kirjoittaa laskuja tehdystä työstä, vaan laskun kirjoittamiseen pitää olla yritys, jolla on y-tunnus. Vaihtoehtona on joko perustaa oma yritys liiketoimintaa varten tai käyttää jotakin muuta virallista tahoa laskutuksen toteuttamiseen. 

Uransa alussa olevien artistien toiminta alalla on usein niin pienimuotoista, että oman yrityksen perustaminen on harvoin ensisijainen vaihtoehto. Artisti voi käyttää vaihtoehtoisesti laskutuspalveluita tai laskuttaa työkorvausta siten, että työnantaja, kuten keikkajärjestäjä, maksaa vain ennakkoveron. Yleensä keikkajärjestäjät eivät  kuitenkaan mielellään ota työnantajan roolia palkkiota maksettaessa. 

Palkanmaksun lisäksi keikkailussa on verottomia korvauksia, kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat. Verotuksessa on tärkeää muistaa työn tekemiseen liittyvät vähennykset. 

Yrityksen perustaminen

Luovilla aloilla ansainta on pirstaleista. Artisti ei ole tyypillinen yrittäjä eikä tyypillinen palkkatyöläinen. Usein artistin tulovirta koostuu palkasta, myynnistä, tekijänoikeuskorvauksista, apurahoista ja palkkioista. Viranomaisetkaan eivät aina osaa vastata heidän erikoisiin kysymyksiinsä.

Yrityksen perustaminen on monille vieras ajatus ja uran alkuvaiheessa se ei ole välttämättä tarpeellista. Kun toiminta laajenee, laskutuspalveluiden käyttäminen ei välttämättä enää toimi. Keikkailu, äänitteiden tekeminen ja myyminen, laitevuokraus ja oheistuotekauppa tekevät toiminnasta jo hyvin monimuotoista.Yrityksen perustamista voi harkita siinä vaiheessa, kun liiketoiminta on kasvanut tarpeeksi suureksi. 

Aina yrityksen perustaminen ei ole mahdollista. Jos olet työtön tai saatat päätyä työttömäksi, et saa työttömyyspäivärahaa yrittäjänä kuin erityistapauksissa. Opiskelijana opintotukien tulorajat saattavat tulla vastaan. On myös ymmärrettävää, että kaikki eivät halua toimia yrittäjämäisesti tai ainakaan yrityksen avulla.

Kuva: Afa Vuotila