Johdanto uran rakentamiseen

Haluanko tulla ammattimaiseksi artistiksi? Haluatko olla hyvä muusikko? Säveltäjä? Sanoittaja? Tuottaja? Haluanko harrastuksen tai sivutyön opiskelun ja päivätyön lisäksi vai haluanko musiikista ammatin? 

Selkeä tavoite on hyvä määritellä mahdollisimman varhain. Ura ja ammatti musiikkialalla on hyvä tavoite, mutta sen lisäksi on hyvä olla muitakin suunnitelmia kuten kouluttautuminen alalle, josta on hyötyä myös musiikkibisneksessä. 

Konkreettiset tavoitteet vievät eteenpäin. Kehittyminen artistina ja musiikkibisneksen tunteminen tekevät tavoitteiden saavuttamisesta mahdollista. On oltava koko ajan aktiivinen, jotta tavoitteet voi saavuttaa. Onnenpotkun odottelu on huono vaihtoehto. Todennäköisesti kukaan ei tule auttamaan, jos apua ei hae itse. Tavoitteiden listaaminen esimerkiksi kolmivuotissuunnitelman muotoon voi auttaa niitä kohti etenemisessä. Suunnitelmat ja aikataulut kannattaa aina tehdä kirjallisesti. 

Omat vahvuudet ja heikkoudet 

Omat vahvuudet ja heikkoudet on hyvä tiedostaa ja miettiä niiden pohjalta, mitkä osa-alueet kaipaavat erityistä huomiota, jotta tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista. Itselleen on myös hyvä esittää kysymyksiä: 

Millainen musiikin opiskelu ja koulutus voisivat olla minulle hyödyllisiä? 

Miten voisin kehittää musiikin tekemiseen ja tuottamiseen liittyviä taitojani? 

Antaako kukaan palautetta ja kritiikkiä? 

Missä asioissa tarvitsen apua ja mitä osaan tehdä itse? 

On hyvä myös tiedostaa oma elämäntilanne. Kuinka paljon opiskelu, perhetilanne, työ, asuinpaikka, välimatkat ja taloustilanne vaikuttavat toimintaan musiikkialalla. 

Alan tunteminen edistää uraa 

Musiikkialan toimijoiden ja toimintatapojen tunteminen on musiikkiuran rakentamisessa välttämätöntä. Musiikkibisnes perustuu suurelta osin henkilökohtaisiin suhteisiin ja alalla eteneminen vaatii kontakteja. Alan ammattilaisten osaaminen ja verkostot auttavat eteenpäin, jonka lisäksi on tärkeää hankkia itse aktiivisesti tietoa alasta. Verkostoitumisen voi aloittaa esimerkiksi osallistumalla alan tapahtumiin ja sopimalla etukäteen tapaamisia sellaisten henkilöiden kanssa, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä.           

Musiikkialalla puhutaan paljon portinvartijoista, jotka päättävät levytyssopimuksista, ohjelmatoimistokiinnityksistä sekä radioiden ja suoratoistopalveluiden soittolistoista. Nämä portinvartijat ovat keskeisiä henkilöitä artistin uran kannalta. Hienoa on, jos artisti löytää itselleen suosittelijoita, jotka lähestyvät avainhenkilöitä. 

Älä toimi yksin 

Vaikka nykypäivänä puhutaan paljon artisteista, joiden sanotaan tekevän kaiken itsenäisesti, tosiasia on, että kukaan ei pärjää musiikkialalla yksin. Omia verkostojaan kannattaa kasvattaa aktiivisesti uran alusta alkaen, sillä hyvä tukiverkosto luo turvallisen perustan epävarmalla alalla toimimiseen. Musiikin tekeminen sekä keikkailu luovat paineita ja jokainen joutuu kohtaamaan urallaan vastoinkäymisiä. Ylitsepääsemättömiltä tuntuvat haasteet saattavat horjuttaa mielenterveyttä ja alan hektisyys ajaa ihmisen helposti epäterveellisiin elämäntapoihin. Onkin tärkeää muistaa, että uraa ei kannata rakentaa oman terveyden kustannuksella, vaan välillä on hyvä pysähtyä miettimään myös omaa jaksamistaan. 

Kuva: Afa Vuotila