LASKUTUSPALVELUN KÄYTTÄJÄN YRITTÄJÄELÄKEVAKUUTUS (YEL)

Laskutuspalvelun käyttäjän voi olla pakko ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus vaikka ei olisi perustanut omaa yritystä, Tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka työttömyysturvassa häntä kohdellaan.

 

YEL ON YRITTÄJÄN SOSIAALITURVAN PERUSTA

YEL vakuutus kerryttää eläkettä, mutta se vaikuttaa myös muihin etuuksiin. YEL-työtulon perusteella maksetaan mm. sairauspäiväraha, raskausraha, vanhempainraha ja kuntoutusraha. Jos YEL-työtulo on yli 13 573 (2022 taso) voi kerryttää työssäoloehtoa yrittäjien työttömyyskassaan.

 

 

YEL ON PAKOLLINEN

Yrittäjäeläkevakuutuksen ottaminen ei ole vapaaehtoinen vaan pakollinen, kun tietyt ehdot täytyvät. Jos kehotuksista huolimatta ei vakuutusta ota, Eläketurvakeskus hoitaa sen ottamisen.

Laskutuspalveluyritysten pitää ilmoittaa maksamansa palkat ja työkorvaukset Tulorekisteriin. Eläketurvakeskus valvoo jälkikäteen ehtojen täyttymistä Tulorekisteri-ilmoitusten perusteella.

 

YEL-vakuutus pitää ottaa, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Yrittäjätoiminta jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 • YEL-työtulo on yli 8 575,45 (2023 taso)
 • Työskentely yrityksessä
 • Ikä 18–70 (yläikäraja alempi ennen 1961 syntyneille)

Kaikkien ehtojen pitää täyttyä. Yksi rahakas keikka ei muuta ketään yrittäjäksi. Ja vaikka laskuttaisi joka kuukausi, mutta palkkojen perusteella laskettu vuosityötulo jää alle alarajan, ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta.

 

Laskutuspalvelun käyttäjä voi hyvinkin olla velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, kun on saanut palkkaa laskutuspalvelusta n. 5 kertaa 12 kuukauden aikana. Joissain tapauksissa 3-4 kertaakin riittää, jos summat ovat suurempia.

YEL-työtulo ei aina ole sama kuin vuoden aikana saatu palkka/palkkio. Ohjeiden mukaan se on summa, joka vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. Työtulolaskuri ottaa huomioon yrityksen toimialan keskipalkan ja yrityksen liikevaihdon.

 

 

 

YEL-VAKUUTUKSEN SUURUUS

YEL-vakuutusta ei tarvitse kilpailuttaa, se on lakisääteisenä samanlainen kaikissa vakuutusyhtiöissä, jotka sitä myöntävät.

YEL-vakuutusta haetaan joltain vakuutusyhtiöltä. Hakuvaiheessa kysytään mm

 • Yrittäjän toimiala
 • Koska laskutuspalvelun käyttäjällä ei ole omaa yritystä liikevaihtoineen, pitää kertoa viimeisen 12 kk aikana laskutettu summa tai arvio siitä, jos on vasta aloittamassa toimintaa.

Vakuutusyhtiö vahvistaa vuoden 2023 alussa voimaan tulleen lain mukaisesti yrittäjälle vuotuisen työtulon. Laskutuspalveluyrityksen käyttäjän työtuloksi vahvistetaan saatu bruttopalkka +/- 30 %.  Vuotuista työtuloa ei siis voi itse määritellä kuin tuon vaihteluvälin sisällä. Alin mahdollinen työtulo on YEL-vakuutuksen alarajasumma eli vuonna 2023 8 575,45.

 

https://laske-yel-tyotulosuositus.tyoelake.fi/fi

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2023.

Esimerkikki: Viimeisen 12 kk aikana laskutuspalvelun maksama palkka 14 500

Vuotuinen työtulo valittavissa väliltä 10 150 – 18 850.

Jos valitsee työtuloksi 10 159 YEL on siitä 24,10% eli 2446,15. Aloittava yrittäjä saa 22% alennuksen 4 vuoden ajan.

 

Työtulosuosituksesta voidaan poiketa ylös- tai alaspäin seuraavista syistä:

 • Yrittäjän sivutoimisuus tai osa-aikaisuus
 • Yrittäjän vähäiset tai keskimääräistä suuremmat työtunnit
 • Tehtävien poikkeava luonne (esim. avustavat tehtävät, yrittäjän perheenjäsenet)
 • Työntekijöiden lukumäärä
 • Korkein alaiselle maksettu palkka
 • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot, kun ne ovat työtulosuositusta suurempia.

Sivutoimisuus onnistuu vain, jos on samalla eläkevakuutetussa palkkatyössä, opiskelee tai saa muuta etuutta. Osa-aikaista on mm. kausiluonteinen työ, freelance-toimittajantyö tai asiantuntijatyö, jota tekee todella pieniä tuntimääriä.

 

Aloittava yrittäjä saa neljän vuoden alennuksen YEL-maksuista, se on 22% maksusta. Alennus on henkilökohtainen, loput sen 48 kuukaudesta voi käyttää myöhemminkin, jos ensimmäinen yritys ei menesty.

 

Vakuutusmaksuun voi hakea joustoa. Varsinkin maksun pienentäminen on tarkkaan rajattu. Aloittavan yrittäjän alennusajalla maksuun ei saa joustoa.

https://www.varma.fi/yrittaja/yel-vakuutus/yel-maksun-jousto/

 

 

 

 

 

 

Tyoeläke.fi sivustolla on hyvää tietoa

Kevytyrittäjille

https://www.tyoelake.fi/teemat/neuvoja-kevytyrittajalle/

Yleistä tietoa yrittäjän eläkevakuutuksesta

https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/

Eläketurvakeskuksen soveltamisohje:

https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document_print.faces?document_id=318356