LASKUTUSPALVELUN KÄYTTÄMINEN

Satunnaiset toimeksiannot tai keikat on helppo hoitaa laskutuspalvelun avulla.

Laskutuspalveluiden toiminta on vakiintunut viime vuosien aikana ja linjanvedot eri viranomaisten kanssa on saatu valmiiksi. Laskutuspalveluiden keskinäinen kilpailu takaa pienet provisiot ja palveluiden kehittämisen.

Laskutuspalveluita löytyy hakukoneilla ja niistä tehtyjä vertailuja löytyy myös. Laskutuspalvelun käyttöä ei tässä lähdetä avaamaan, sillä eri tahoilla on erilaisia systeemejä ja ne muuttuvat ajan myötä. Ne yrittävät kyllä ohjeistaa käyttöä itse mahdollisimman hyvin.

 

YLEISTÄ BYROKRAATTISTA TIETOA LASKUTUSPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ

Laskutuspalveluyritysten kautta voi yritystä perustamatta lähettää kelvollisen laskun esiintymisestä tai muusta työsuorituksesta. Tavaroiden myyntiä ei voi hoitaa laskutuspalveluyrityksen kautta. Tallenteiden ja oheistuotteiden yms. myynti pitää hoitaa muulla tavoin. Lue lisää täältä.

Laskutuspalveluyritykset kuuluvat ennakonperintärekisteriin, mikä tarkoittaa, että maksajan eli työn tilaajan tarvitse maksaa ennakonpidätystä. Tällaisia laskuja tilaajat haluavat.

Keikkalaskuun voi tulla arvonlisävero (10%) tai se voi olla arvonlisäverotonta. Jos Laskutuspalveluyritys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi esiintymistoiminnasta, lisätään 10% arvonlisävero ja jos se ei ole hakeutunut, on lasku ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei siis riipu laskun vastaanottajasta vaan lähettäjästä. Muista töistä lähtevä lasku on pääsääntöisesti arvonlisäverollinen 24%

Monet laskutuspalvelut sopivat myös kokoonpanoille. Niillä voi olla erilaisia käytäntöjä, joissa yksi lasku jaetaan palkaksi useammalle henkilölle.

Jotkut ottavat huomioon tuloista tehtäviä vähennyksiä eli aiheutuneita kuluja. Huomioon otettavien kulujen laatu ja laajuus saattavat vaihdella. Luultavasti huomioon otetaan vain välittömästi esim. keikasta aiheutuneet kulut kuten matkakulut.

Jotkut laskutuspalvelut antavat kerryttää rahaa ja maksavat sitten pyynnöstä sovittuna aikana. Verottaja kutsuu tätä disponoinniksi. Disponoitu palkka pitää ilmoittaa verottajalle heti kun se olisi maksettavissa, vaikka se oikeasti maksettaisiin myöhemmin.

Työtulo voi olla työsuhteessa ansaittua palkkaa tai työkorvausta, joka on saatu toimeksiannosta. Laskutuspalvelun käyttö ei vielä määrittele asiaa. Jaottelulla on kauaskantoiset seuraukset. Siitä lisää täällä.

 

PALKKAA VAI EI

Sekaannusta aiheuttaa lainsäädännön sisäinen ristiriitaisuus. On hämmentävää, jos verottaja kohtelee palkansaajana mutta työvoimaviranomainen yrittäjänä.

 

Verottaja

Verolainsäädännön mukaan laskutuspalvelut voivat maksaa asiakkailleen palkkaa. Laskutuspalvelun pitäisi tietää kumpaa se maksaa: työkorvausta vai palkkaa.

Siitä seuraa, että palkasta vähennetään ja tilitetään verottajalle ennakonpidätys ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu. On tietysti oikein ja kohtuullista, että kaikki osallistuvat verojen maksuun ja että kaikilla on sairausvakuutus voimassa.

Laskutuspalvelu voi maksaa kilometrikorvauksia ja päivärahoja matkalaskua vastaan, ne voidaan vähentää kokonaispalkasta ennen veroja. Tässä sovelletaan palkansaajille tehtyjä sääntöjä verovapaiden kustannusten korvauksesta. Niistä löytyy hyvin yksityiskohtaiset ohjeet ja vuosittain vahvistettavat summat verottajan sivuilta

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/

 

Keikasta ja muusta musiikillisesta toiminnasta aiheutuvat muut kulut, joita laskutuspalvelu ei hyväksy, voi vähentää omassa verotuksessa, lue lisää täältä.

 

Työttömyysturva

Työvoimaviranomaisen mielestä laskutuspalvelun käyttäjä on (usemminten) yrittäjä ainakin sen ajan, kun palvelua käyttää. Yritystulo ei kerrytä työssäoloehtoa eikä sitä oteta huomioon palkansaajakassassa laskettaessa ansiosidonnaisen työttömyysetuuden määrää. Toki yritystulo vähentää maksettavaa työttömyysetuutta.

Jos on jo (palkansaaja)työttömyyskassan jäsen tai saa Kelasta työttömyysetuutta aikaisempien palkkatöiden pohjalta, voi laskuttaa satunnaiset keikat laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu on ilmoittanut tulot Tulorekisteriin ja Kassa/Kela maksaa soviteltua päivärahaa.

Alle kaksi viikkoa kestävä toimeksianto ei tee laskutuspalvelun käyttäjästä vielä yrittäjää työvoimaviranomaisen silmissä. Jossain vaiheessa kun keikkoja kertyy enemmän, tilanne muuttuu.  (lisää täällä)

 

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus

Eläkelakien mukaan laskutuspalvelun käyttäjästä voi tulla yrittäjä. Laskutuspalvelun käyttäjälle ei kerry eläkettä sieltä saamistaan tuloista, jos hän ei ota YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutus on pakko ottaa, jos sopii seuraaviin raameihin

  • ikä 18–70 (yläikäraja alempi ennen 1961 syntyneille)
  • saanut palkkaa laskutuspalvelusta 5 kertaa 12 kuukauden aikana, joissain tapauksissa 3-4 kertaakin riittää, jos summat ovat suurempia.
  • palkkojen yhteenlaskettu summa on yli 8 575,45

Yrittäjän eläkevakuutuksesta lisää täällä.

 

 

 

Lähteitä

Verottajan ohje laskutuspalvelun käyttäjän verokortista:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/uusi-yritys/kevytyrittaja/kevytyritt%C3%A4j%C3%A4n-verokortti/

Verottajan ohjeita laskutuspalvelusta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-kayttajien-verotuskysymyksia4/

Laskutuspalvelu ja Tulorekisteri

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/65852/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-palkitseminen-yritt%C3%A4j%C3%A4lle-maksettavat-suoritukset-ja-muut-erityistilanteet7/

Verovapaat kustannusten korvaukset:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/kilometrikorvaus_ja_paivaraha/

ja syventävä ohje

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatos-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2023/

Yrittäjän eläkevakuutus:

https://www.telp.fi/ohjeet/vakuuttaminen/yrittajan-vakuuttaminen/yrittajan-vakuuttamisvelvollisuus/?version_date=2023-10-04