LYHYTAIKAINEN YRITTÄJYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA

LYHYTAIKAINEN ALLE 2 VIIKKOA KESTÄVÄ YRITTÄJYYS

 

Laskutuspalvelua käyttäessään henkilö on yleensä yrittäjä työvoimaviranomaisen silmissä. Tämä on tyypillinen lyhytaikaisen yrittäjyyden tilanne, muitakin toki voi olla. Sääntöjä on lievennetty siten, että heti ensimmäisestä laskutuksesta ei muutu yrittäjäksi ja menetä oikeuttaan palkansaajan työttömyysetuuteen.

On mahdollista tehdä alle kaksi viikkoa kestävä toimeksianto ilman että muuttuu kokonaan yrittäjäksi. Alle kaksi viikkoa ei ole tasan kaksi viikkoa vaan sen alle.

Alle kaksi viikkoa kestäviä toimeksiantoja voi olla useita. Jossain tulee kuitenkin raja, kuinka monta keikkaa voi vuodessa laskuttaa alle kahden viikon pätkissä. Raja tulee viimeistään, kun saa laskutuspalveluiden maksamaa palkkaa tai työkorvausta enemmän kuin YEL-työtulo, joka määritellään vuosittain. Vuonna 2023 se on 8 575,45. Silloin on pakko ottaa yrittäjän eläkevakuutus YEL. YEL tekee ihmisestä yrittäjän.

  • yel työtulon laskeminen, yllätys
  • lyhyt 4 kk yrittäjyys

 

Laskutuspalvelu ja työssäoloehto

Koska laskutuspalvelun kautta maksetusta palkasta ei pidätetä työttömyysvakuutusmaksua, se ei kerrytä työssäoloehtoa.

Soviteltu päiväraha

Lähes kaikki tulot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään, siten myös laskutuspalvelun kautta saatu palkka tai työkorvaus. Mutta voi saada soviteltua päivärahaa.

Työttömyyskassajäsenyys palkansaajakassassa

Yrittäjä ei voi kuulua palkansaajan työttömyyskassaan. Yrittäjille on oma kassansa. Jos on sekä yrittäjä että palkansaaja, kannattaa kuulua palkansaajakassaan, jos palkkatuloja on enemmän ja yrittäjien kassaan, jos yritystulo on korkeampi. Hybridikassaa ei ole olemassa.

Laskutuspalvelun käyttäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajakassasta, vaikka satunnaisesti saa toimeksiantoja – jos on täyttänyt työssäoloehdon.