MATSI – musiikillinen artistin toimintasuunnitelma

  • helpottaa uran suunnittelua ja tavoitteiden saavuttamista
  • auttaa vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnissa
  • opastaa äänitetuotanto- ja keikka-asioissa sekä markkinoinnissa
  • antaa tietoa talousasioista ja yrittäjyydestä

MATSIssa artisti tarkoittaa kaikkia musiikin tekijöitä ja esittäjiä: muusikkoja ja bändejä sekä yksittäisiä artisteja ja ryhmiä.

MATSIn sisältö:

MATSIn kysymykset ja tehtävät auttavat laatimaan oman toimintasuunnitelman ja kiteyttämään tavoitteet.

Toimintasuunnitelmaa kannattaa esitellä ulkopuoliselle, mielellään musiikkialaa tuntevalle henkilölle. Keskustelu ja ulkopuolisen arvio auttavat hahmottamaan suunnitelman toimivuutta.

MATSIn tekeminen on jatkuva prosessi, sitä pitää päivittää säännöllisesti.

MATSIa voi käyttää yksin tai ryhmän kanssa kysymyksiä soveltaen.

MATSIn on rakentanut pitkänlinjan musiikkialan toimija Mikko Puska. Työssä on ollut mukana artisteja ja bändejä, jotka ovat osallistuneet sparraussessioihin.

Seuraava Vahvuudet ja heikkoudet