Työnjako

”Kuka hoitaa ja milloin”

Artistin kannattaa varautua hoitamaan suuri osa asioista itse. Artisti voi joutua itse toimimaan julkaisijana, tuottajana, keikkamyyjänä, oheistuotekauppiaana ja managerina.

Artistiryhmän/bändin keskinäinen sopimus asioiden hoitamisesta ja vastuista estää väärinkäsityksiä ja riitoja. Keskeistä on toiminnan organisointi ja työnjaosta sopiminen. Ryhmän on hyvä pitää säännöllisesti kokous sovittavista asioista. Kokouksista kannattaa tehdä kirjallinen muistio.

Keskinäinen sopimus sisältää seuraavia asioita:

 • Sopimus tekijänoikeuksista: ketkä ovat teoksen tekijöitä – säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja tuottajia.
 • Sopimus artistiryhmässä nimen oikeuksista, nimi voi olla tavaramerkki.
 • Äänitetuotannon järjestäminen. Kuka on tuottaja?
 • Keikkamyynnin hoitaminen. Kuka hoitaa?
 • Sopimus äänitetuotannon ja keikkakulujen jakamisesta
 • Keikkaperiodeista sopiminen.
 • Kuka on yhteyshenkilö?
 • Markkinointi ja promootio: kuka hoitaa median ja haastattelut?
 • Kuka hoitaa talousasiat?
 • Investoinneista sopiminen.
 • Kulujen maksaminen, palkkiot, tulojen jakaminen.

Tehtäviä:

 • Arvioikaa kykynne toimia musiikkibisneksessä. Kenelle ryhmästä musiikkibisnekseen perehtyminen sopii parhaiten?
 • Mieti, mitä voitte tehdä itse ja mitä ulkopuolista apua tarvitaan?
 • Selvittäkää taloudelliset resurssit eli paljonko teillä on rahaa toimia musiikkibisneksessä.
 • Voivatko kaikki sijoittaa saman verran toimintaan ja mikä on keskinäinen tulonjako?
 • Kirjoittakaa suunnitelma ja sopimus työnjaosta.

MATSI alkuun | Edellinen Markkinointi ja kilpailutilanne | Seuraava Taloussuunnittelu