MERKKARIPÖYDÄN RAHA-ASIAT

Tämä artikkeli kertoo, miten keikoilla tai muissa tapahtumissa hoidetaan oheistuotteiden myynnin rahaliikenne oikeaoppisesti.

 

MYYNTIEN KIRJAAMINEN

Läpinäkyvyys raha-asioissa ehkäisee epäselvyyksiä ja ristiriitoja. Kannattaa kehittää systeemi, jonka avulla pysyy selvillä kuinka paljon mitäkin tuotetta on myyty. Useimmiten ei ole käytössä kassakonetta, vaan myynneistä yritetään pysyä selvillä tukkimiehenkirjanpidolla. Tämä voi olla vaikeaa, jos tilanne on kiireinen. Siksi myytävät tuotteet lasketaan etukäteen ja uudestaan jälkeenpäin. Näin saadaan selville, mitä ja kuinka suuria määriä on mennyt.

Käteiskassa lasketaan ennen ja jälkeen myyntipäivän, näin saadaan selville käteismyynti. Jos käytössä on oma tai lainattu korttimaksukone, se tuottaa raportin myynneistä. Mikäli käytetään jonkun yksityishenkilön mobiilimaksamissovellusta, vaaditaan tarkkuutta, että omat ja bändin rahat eivät sekoitu. Jos annetaan mahdollisuus maksaa jälkikäteen esimerkiksi tilisiirrolla, on tilisiirto-ohjeita tehdään etukäteen ja otetaan maksajan yhteystiedot talteen.

Rahansiirtosovellukset kehittyvät jatkuvasti. On hyvä olla muutama maksamisvaihtoehto tarjolla, kaikkia mahdollisia ei tarvita.

 

MUISTIINPANOVELVOLLISUUS

Yksityishenkilön ja epävirallisen kokoonpanon on tehtävä muistiinpanot harrastustoiminnan sekä tulonhankkimistoiminnan tuloista ja menoista esimerkiksi oheistuotemyynnistä. Muistiinpanovelvollisuus on kevennetty kirjanpitovelvollisuus. Muistiinpanoihin kirjataan aikajärjestyksessä tulot ja menot, päivämäärät, selitykset ja summat. Muistiinpanoihin liitetään tositteet eli kuitit ja laskut. Lisää täällä.

Merkkarimyynnistä kirjataan päivämäärä, tapahtuma, myydyt tuotteet ja summat.

Tulot ja menot ilmoitetaan veroilmoituksessa. Siitä lisää täällä ja täällä.

Pieni toiminimiyrittäjä voi myös pitää vastaavanlaista yksinkertaista kirjanpitoa. Toiminimiyrittäjä on pieni, kunnes kahtena perättäisenä tilikautena enemmän kuin yksi seuraavista on täyttyy: taseen loppusumma yli 100 000, liikevaihto yli 200 000 tai palveluksessa yli 3 henkilöä. Kun useampi raja ylittyy, on siirryttävä kaksinkertaiseen kirjanpitoon.

Yrityksen kirjanpitoon käteismyynti pitää kirjata päiväkohtaisesti joko suoraan tai kassakirjanpidon kautta.

 

KUITIN ANTAMINEN

2013 annettiin laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa. Lain mukaan kuittia on tarjottava ja se on annettava, jos myyjä on elinkeinonharjoittaja, jonka vuoden liikevaihto on yli 8 500.

Yleensä elinkeinonharjoittaja tietää olevansa sellainen ja on hankkinut yritykselleen y-tunnuksen. Mutta on mahdollista, että henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa itsenäisesti omaan lukuunsa ja omissa nimissään osoittautuu elinkeinonharjoittajaksi viranomaisten silmissä ilman y-tunnustakin -varsinkin jos liikevaihto ylittää tuon 8500 rajan.

(Liikevaihto tarkoittaa myyntiä vähennettynä myynnin oikaisuerillä kuten alennuksilla, arvonlisäverolla ja luottotappioilla -ei siis voittoa)

Kuittia ei tarvitse antaa festivaaleilla ulkona tapahtuvassa myynnissä. Festivaali rinnastetaan laissa mainittuun markkinatapahtumaan. Ideana on, että väliaikaiset ulkotilatapahtumat ovat kuitinantovelvoitteesta vapautettuja.

 

Kuittia pitää tarjota ja se pitää antaa käteiskaupassa tai käteiseen rinnastettavan maksutavan käytössä ollessa.

Kuitti voi olla sähköinen, kassakoneesta tai käsin kirjoitettu. Siinä on oltava seuraavat tiedot:

1) elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus

2) kuitin antamispäivä

3) kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto

4) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji

5) tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain

 

Kuittia pitää tarjota automaattisesti. Mutta asiakkaan ei ole sitä pakko ottaa, jolloin sitä ei ole välttämätöntä tulostaakaan.

 

Lähteitä:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/verotarkastus-ja-harmaa-talous/kuitinantovelvollisuus-harmaan-talouden-torjunnassa/kuitintarjoamisvelvollisuudesta-kateiskaupassa/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/verotarkastus-ja-harmaa-talous/kuitinantovelvollisuus-harmaan-talouden-torjunnassa/kuitinantovelvollisuus-usein-kysyttya/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/60371/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-muistiinpanovelvollisuudesta/