Mieti musiikin promootiota jo ennen julkaisua

Paras tilanne olisi, että promootio ja markkinointi olisi suunniteltu ennen kuin julkaisu laitetaan maailmalle. Nykyään julkaistaan valtava määrä uutta musiikkia ja ajanjakso jolloin julkaisu mielletään uutuudeksi on tullut entistä lyhyemmäksi. Yleisenä nyrkkisääntönä voisi sanoa, että promootio ja markkinointi kannattaa ajoittaa musiikin julkaisuajankohdan tienoille. Osan mediapromootiosta voi tehdä jo useampia kuukausiakin ennen julkaisua, kuten promokopioiden toimittamisen kriitikoille. Heillä kun aina menee aikansa perehtyä materiaaliin. Arvioitavia julkaisuja kertyy tänä päivänä valtavia määriä.

Mutta jälkiproomotio ja -markkinointi voidaan toteuttaa myös menestyksekkäästi. Asiaa joutuu lähestymään hieman eri lähtökohdista. Arvostelijoiden ja median edustajien huomion saaminen saattaa vaikeutua huomattavastikin, mutta suoraan yleisölle pystyy materiaalia “liftaamaan” vielä hyvän aikaa julkaisun jälkeen.

Missä meidän yleisömme luuraa?

Tämä on ehkä se kaikkein olennaisin kysymys julkaisun promootiota ja markkinointia miettiessä. Kuka olisi se potentiaalisin kuuntelija tälle musiikille? Mitä kautta hänet voisi tavoittaa? Millä tavalla meidän musiikkiamme kannattaisi saattaa hänen kuultavakseen?

Mieti minkä tyyppinen ihminen kuuntelisi mahdollisesti musiikkiasi ja miksi. Miten tämä henkilö kuuntelee yleensä musiikkia? Käykö hän pääasiassa keikoilla tietynlaisissa keikkapaikoissa? Ostaako hän CD-levyjä? Käyttääkö hän suoratoistopalveluita? Kuunteleeko hän kaiken musiikkinsa Youtubesta?

Millaiset asiat herättävät todennäköisesti kohderyhmäsi huomion? Kannattaako suunnitella erityisen huolellisesti julkaisun visuaalinen ilme? Kannattaako panostaa mahdollisesti musiikkivideoon? Vai olla erityisesti läsnä sosiaalisessa mediassa?

Pitäisikö hioa keikkatuotannoista kokonaisvaltainen kaikkia aisteja hivelevä show, vai tyytyä minimalistisempaan ilmaisuun?

Kohderyhmän profilointi on siis tärkeää ja siihen kannattaa panostaa huolella jo ennen julkaisua. Menestyksesi mahdollisuudet paranevat, kun tunnet yleisösi ja tarjoat heille musiikkisi siinä muodossa jossa he haluavat sen nauttia.

Promootio ja portinvartijat?

Tänä päivänä artistien näkyvyyden portinvartioita ovat muun muassa toimituksellista sisältöä tuottavat toimittajat ja erilaiset soittolistamoderaattorit. Nämä ihmiset toteuttavat arvosteluja, haastatteluja ja päivittävät soittolistoja. Haastattelut tärkeissä medioissa tai kappaleen päätyminen laajasti seuratulle suoratoistopalvelun soittolistalle voi olla hyvin tärkeä nostatus kappaleen ja artistin tunnetuksi tulemiseksi. Perehdy siihen, että millaisia mahdollisuuksia eri väyliin musiikillesi voisi olla. Mitä kautta se voisi lähteä etenemään.

Kaikkea ei ole toki pakko tehdä alusta asti itse.

Promootiotoimistoista ja freelancereina työskentelevistä PR-henkilöistä voi olla hyvinkin suuri apu julkaisun promootion ja markkinoinnin suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Jatkuvasti promootiota tekevillä tahoilla on monesti hyvät yhteistyöverkostot joille he voivat materiaalia esitellä ja tarjota.

Kannattaa toki muistaa, että kaikkein suurin merkitys on kuitenkin itse musiikilla. Jos materiaali ei istu jonkun median linjaan, maailman paraskaan promootiotoimisto ei tätä lähtökohtaa pysty muuttamaan.

Suoraan yleisölle tehtävä promootio ja markkinointi

Nykyään suuri osa suoraan artistilta yleisölle kohdennetusta promootiosta toteutetaan sosiaalisen median väyliä pitkin. Facebook, Youtube, Twitter, Instagram ja Snapchat ovat tällä hetkellä niistä käytetyimpiä. Sosiaalisessa mediassa on myös paljon genrekohtaisia ryhmiä ja yhteisöjä, jotka ovat hyviä väyliä saattaa materiaalia sopivan yleisön eteen.

Lisäksi monet artistit viestivät yleisölleen sähköpostilistoja hyödyntäen. Monet markkinoinnin asiantuntijat pitävät sähköpostia erittäin tehokkaana viestintätapana, kunhan viestien vastaanottajat ovat liittyneet listalle oma-aloitteisesti ja lähtökohtaisesti ovat kiinnostuneita saamaan näitä viestejä. Jos näin ei ole, niin markkinointiviestit saatetaan kokea spämmäämisenä, jolloin sähköposteista onkin enemmän haittaa kuin hyötyä.

Sosiaalisessa mediassa pätevät hieman samankaltaiset lainalaisuudet. Yleisö, joka on liittynyt artistin seuraajaksi omasta kiinnostuksestaan on parasta yleisöä. Mikäli seuraajista suurin osa on feikkitilejä tai passiivisia käyttäjiä, artistin ei kannata maksaa erilaisista sponsorointitoiminnoista. Sosiaalisen median algoritmien kohdennus saattaa olla alun alkaenkin pielessä ja tällöin maksamasi suosittelut ja nostot menevätkin olemattomien ihmisten tai passiivisten käyttäjien verkostoille.

Jos someviestintäsi ei tunnu tavoittavan oikeaa kohderyhmää, mieti mikä voisi olla pielessä tai mitä voisit tehdä toisin. Kokeile erilaisia väyliä ja lähestymistapoja. Voit myös kysyä neuvoa kokeneilta tekijöiltä.

Kirjoittanut: Jaakko Tarvainen
www.concordemusic.fi

Lue lisää

Julkaistu 20.12.2018