Miten ansaita musiikilla YouTubessa?

Tämä on videojulkaisupalvelu YouTubea käsittelevän juttusarjan toinen osa, jonka tarkoituksena on avata erilaisia tapoja saada korvauksia palveluun ladatusta sisällöstä. Artikkelin tavoitteena on toimia ohjeistuksena esimerkiksi musiikintekijöille ja artisteille, jotka julkaisevat YouTubessa omaa musiikkia. Jutussa luetellaan myös erilaisia tapoja puolustaa omia tekijänoikeuksiaan YouTubessa, mikäli havaitsee omistamansa sisällön väärinkäyttöä.

Artikkelin lähteinä on käytetty YouTuben omaa ohjeistusta kanavan kaupallistamiseen sekä videotaltiointeja Teoston ja United Screensin yhteistyönä toteuttamasta YouTubea käsittelevästä infotilaisuudesta.

Youtube on merkittävä musiikkipalvelu

YouTube on Pohjoismaiden eniten käytetty palvelu musiikin striimaamiseen. United Screensin selvityksen mukaan YouTuben käyttäjistä 85% käyttää palvelua nimenomaan musiikin kuunteluun. Musiikki on YouTuben haetuin kategoria ja kolmasosa Youtuben sisällöstä on musiikkia. Sadan katsotuimman videon joukosta 94 on musiikkivideoita. Suomalaisista 30 % kertoo YouTuben olevan heille tärkein musiikkipalvelu. 

Musiikkiin liittyvää sisältöä voi tuottaa lukemattomin eri tavoin. Tyypillisin sisältötyyppi lienee musiikkivideo, mutta yhtä lailla YouTubesta löytyy myös kuvattuja äänityssessiota sekä live-esiintymisiä. Monipuolinen sisältö tuo lisää katselukertoja ja palvelee myös algoritmeja. YouTubeen livenä toteutettu sisältö mahdollistaa myös chatin käytön, jolloin esiintyjä voi kommunikoida reaaliaikaisesti suoraan seuraajiensa kanssa.

Musiikin käyttötottumukset Pohjoismaissa

Tutkimuslaitos YouGovin toteuttaman Polaris Nordic: Digital Music in the Nordics -tutkimuksen mukaan suomalaisten halukkuus maksaa digitaalisista musiikkipalveluista on muita pohjoismaita matalampi. Vuonna 2020 vain 32% suomalaisista kertoi käyttävänsä maksullisia musiikkipalveluita, kun taas muissa pohjoismaissa luku on keskimäärin 49%. Teoston asiakkuuspäällikkönä työskentelevä Jani Jalonen arvelee, että syynä suomalaisten haluttomuuteen maksaa sisällöstä on se, että suomalaisilla on pitkään ollut käytössään maksuttomat tv-kanavat.

Musiikintekijöille asialla on merkitystä, koska maksullisten palveluiden korvaukset ovat suurempia kuin ilmaiskäytön pohjalta kerätyt. YouTuben ollessa Suomessa merkittävin musiikin striimaukseen käytettävä palvelu, on hyvä, että sen tarjoama sisältö monetisoidaan, jolloin musiikintekijät saavat korvauksia tekemästään musiikista.

YouTube Partner Program

Jotta sisällöntuottaja, kuten musiikkia omakustanteena julkaiseva artisti, voi saada YouTubeen lataamastaan sisällöstä korvauksia, hänen tulee olla mukana YouTube-kumppaniohjelmassa eli YouTube Partner Programissa. Kumppaniohjelmaan on mahdollista hakea, kun YouTube-kanavalla on yli 1000 tilaajaa ja sen sisältö on kerryttänyt viimeisen vuoden aikana vähintään 4000 katselutuntia. Huomionarvoista on, että mikäli videoita poistaa kanavalta, se vähentää myös katselutuntien kokonaismäärää.

On hyvä tiedostaa myös, että kumppaniohjelmaan ei pääse automaattisesti, vaikka edellä mainitut kriteerit täyttyisivät. Kanavan sisältöä arvioidaan YouTuben toimesta ja sen tulee olla YouTuben asettamien sääntöjen mukaista. Kanavalla tulee olla oikeudet sille ladattuun sisältöön eli mikäli sisällössä on muiden oikeudenomistajien hallinnoimaa materiaalia, kanava ei todennäköisesti täytä YouTube-kumppaniohjelman kriteerejä.

Youtube-kumppaiohjelmaan hakeminen

YouTube-kanavan tilaajien sekä katselutuntien määrän voi tarkistaa kirjautumalla YouTubeen ja siirtymään profiilikuvan kautta kohtaan YouTube-studio. Sivun alta löytyy alaotsikko kaupallistaminen. Kumppaniohjelmaan voi hakea mukaan, mikäli vaaditut lukumäärät ovat ylittyneet. YouTube-kumppaniohjelman ehdot tulee lukea ja allekirjoittaa haun yhteydessä. Mikäli kanavalle ei ole aiemmin luotu Adsense-tiliä, sellainen tulee luoda ja yhdistää kanavaan. Adsense-tilin kautta tilitetään mahdolliset tulot ja samaan tiliin voi halutessaan liittää useamman kanavan. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen kanava on tarkastusjonossa odottamassa päätöstä hyväksymisestä YouTube-kumppanuusohjelmaan.

Hakemuksen käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa yleensä noin kuukausi, koska hakemuksia käyvät läpi ihmiset eivätkä koneet. Mikäli aikaa kuluu enemmän kuin kuukausi, kanavan sisältö on todennäköisesti edennyt tarkempaan tarkasteluun. Tämä valitettavasti tarkoittaa myös sitä, että käsittelyssä voi venyä pahimmillaan useampia kuukausia. Prosessia ei voi nopeuttaa, mutta viivästyksistä kannattaa olla yhteydessä YouTubeen.

Mikäli hakemus ei mene läpi, syy hylkäämiseen kerrotaan YouTuben toimesta yleisellä tasolla. Vastauksessa ei esimerkiksi eritellä, mikä kanavan videoista ei noudata käytäntöjä, vaan tämän käyttäjä joutuu itse päättelemään. Ennen uuden hakemuksen lähettämistä oma sisältö on hyvä käydä läpi kriittisesti ja tutkia, noudattavatko videot YouTuben käytäntöjä ja sääntöjä. Mikäli joukossa on videoita, joissa on jotakin palveluun sopimatonta sisältöä, se tulee poistaa tai ainakin sisältöä pitää muokata perusteellisesti. Kumppaniohjelmaan voi hakea uudelleen 30 päivän kuluttua hylkäyksestä.

Sisältötyypit ja musiikin rekisteröinti

Teoston Jani Jalonen kertoo, että YouTubessa on musiikin kannalta kolme sisältötyyppiä: käyttäjien luoma sisältö (User Generated Content), viihde (Entertainment) ja varsinainen musiikki (Music). Kaikki kolme tyyppiä sisältävät usein musiikkia, mutta merkityksellistä on se, miten palveluun tuotettu sisältö on rekisteröity. Musiikiksi rekisteröidyssä sisällössä musiikin merkitys on suurempi kuin esimerkiksi käyttäjien luomassa sisällössä. Toisin sanoen rekisteröimätön sisältö rinnastetaan käytännössä “hupivideoksi”, vaikka kyseessä olisi tunnetun kappaleen musiikkivideo. Rekisteröinti vaikuttaa myös tulonmuodostukseen, sillä musiikkisisällössä rojaltikorvausten määrä on suurempi.

Sisällön laadukkuutta arvioidaan YouTubessa mainostajien näkökulmasta. Jakelijat ja levy-yhtiöt, jotka ovat YouTuben suoria sopimuskumppaneita, ovat jo lähtökohtaisesti eräänlainen laadun tae mainostajien silmissä. Tästä syystä musiikki, joka on lisensoitu YouTubeen tällaisten yhteistyökumppaneiden kautta on paremmassa asemassa kuin rekisteröimätön materiaali.

Miten musiikki sitten rekisteröidään? Sisällön voi rekisteröidä jonkin musiikkipartnerin kuten levy-yhtiön tai aggregaatin eli jakelijan kautta. Omakustanneartisteille jakelijan käyttäminen saattaa olla ennestään tuttua, sillä jos artisti jakaa musiikkiaan digitaalisesti, hän luultavasti käyttää jotakin aggregaattia toimittamaan musiikin Spotifyn kaltaisiin suoratoistopalveluihin. Esimerkkejä aggregaateista, joiden kautta musiikki on mahdollista toimittaa YouTubeen, ovat muun muassa Tunecore, CD Baby ja Distrokid. 

YouTuben tulonlähteet

YouTubeen liittyviä tulonlähteitä on käytännössä kaksi: mainostulot ja kuluttajamaksut. Käytännössä tulot muodostuvat ensisijaisesti mainostuloista, sillä jos sisältöä ei ole monetisoitu eikä se sisällä mainoksia, korvauksia ei voi saada. Vaikka videolla olisi miljoonia katselukertoja, tuloja ei kerry, jos sitä ei ole avattu mainonnalle. Jos video kuitenkin houkuttelee todella paljon katsomista ilman monetisointia, niin tyypillisesti YouTube on silloin myös itse aktiivinen videon avaamiselle mainonnalle.

Videon kiinnostavuus määrittelee sen, kuinka paljon tuloja muodostuu. Toisin kuin voisi kuvitella, videon kiinnostavuus tai sen ansaitsemat mainostulot eivät ole suoraan verrannollisia videon katselukertojen määrään. Tulot muodostuvat videon tuottaman mainosliikevaihdon perusteella, jolloin on mahdollista, että vähemmän katseltu video voi tuottaa enemmän tuloja kuin enemmän katselukertoja saanut video. On silti totta, että suuri katselukertojen määrä todennäköisesti houkuttelee mainostajia, koska mainokset tavoittavat todennäköisesti suosittujen videoiden kautta laajemman yleisön.

Jokainen YouTubea käyttänyt on varmasti ohittanut joskus videon alussa pyörivän mainoksen, mikäli siihen on ollut mahdollisuus. Koska tulot perustuvat esitettyihin mainoksiin, on hyvä tiedostaa, että ohitetut mainokset eivät tuota tuloja myöskään videon oikeuksien omistajalle. Tilannetta on korjattu lisäämällä YouTube-videoihin mainoksia, joita ei voi ohittaa. 

Kuluttajamaksullisia palveluita ovat esimerkiksi YouTube Music, joka on Spotifyn kaltainen musiikin suoratoistopalvelu ja YouTube Premium, joka taas on videoiden suoratoistopalvelu. Kuluttajat maksavat palvelusta kuukausimaksua, joka kerryttää palvelun liikevaihtoa, josta maksetaan rojaltimaksut Teostolle ja Teosto tilittää ne käyttöraportteihin perustuen oikeudenhaltijoille.

Sen lisäksi, että kumppaniohjelmaan liittyminen vaatii kanavalta tiettyjen ehtojen täyttymisen, myös kaupallistamisominaisuuksilla on kelpoisuusvaatimukset, jotta ne on mahdollista ottaa käyttöön. Muita kaupallistamisominaisuuksia mainostulojen ja YouTube Premiumin lisäksi ovat kanavajäsenyys, oheistuotehylly sekä Super Chat ja Super Stickers.

Työkalut tekijänoikeuksien hallintaan 

Mikäli musiikintekijä huomaa, että hänen tekemäänsä teosta on käytetty luvatta jonkin toisen käyttäjän videolla, musiikintekijä voi tehdä ilmoituksen asiasta. YouTubesta löytyy erilaisia työkaluja tekijänoikeuksien hallintaan.

Tekijänoikeudenpoiston verkkolomake

Jokaisella YouTubeen sisältöä tuottavalla taholla on mahdollisuus käyttää verkkolomaketta tekijänoikeuksien poistoon. Tekijänoikeuden omistaja voi tehdä lomakkeella valituksen luvatta palveluun ladatusta sisällöstä. 

Content ID – sisällöntunnistusjärjestelmä

Content ID on YouTuben oma järjestelmä sisällön tunnistukseen ja ylläpitoon. Se on ikään kuin työkalu, jonka avulla tekijänoikeuksien omistajat, kuten musiikintekijät, voivat osoittaa omistavansa oikeudet tekemäänsä musiikkiin tai muuhun sisältöön. Content ID vertaa palveluun ladattua sisältöä YouTuben tietokannassa olevaan sisältöön ja etsii vastaavuuksia. Jos vastaavuus löytyy eli video sisältää jonkun toisen tahon omistamaa materiaalia, YouTube lähettää videosta Content ID -vaatimuksen. Tekijänoikeuksien omistajalla on tällöin valta päättää, poistetaanko sisältö vai saako video jäädä palveluun. Usein oikeudenomistajat sallivat sisältönsä käytön niin, että se avataan mainoksille, koska tällöin he saavat itse korvauksia materiaalinsa käytöstä. 

Kaikilla sisällöntuottajilla ei ole automaattisesti oikeutta Content ID:n käyttöön. Käyttöoikeuden saamiseen vaikuttavat muun muassa tekijänoikeuden omistajan osoittama tarve sekä mahdollisuus toimittaa todistus siitä, että tekijällä on yksinomainen oikeus tekijänoikeudella suojattuun sisältöön.

Copyright Match Tool 

Tämä työkalu on hyödyllinen silloin, kun joudut ilmoittamaan sisältösi väärinkäytöstä usein. Copyright Match Tool toimintaperiaate on samankaltainen kuin Content ID, mutta sen käyttäminen on yksinkertaisempaa. Työkalu on käytössä kaikille YouTube-kumppaniohjelmassa mukana oleville tahoille, mutta sitä on mahdollista käyttää myös ilman ohjelmaan liittymistä, mikäli pystyy osoittamaan, että tarve tekijänoikeustyökalulle on toistuvaa.  

Yhteenveto

Aktiivinen sisällöntuotanto on lähtökohta, mikäli tavoitteena on ansaita tuloja YouTuben kautta. Kanavan perustamisen jälkeen sisältöä voi joutua tuottamaan kauan ennen kuin kumppaniohjelmaan vaadittu tilaajamäärä sekä katselutunnit täyttyvät eli ennen kuin videoilla on mahdollista tienata. Joka tapauksessa kanava, jolle ladataan aktiivisesti uutta sisältöä, on potentiaalisempi vaihtoehto täyttämään kumppanuusohjelman ehdot kuin sellainen kanava, jolle sisältöä ladataan harvemmin. Käytännössä laadukkaiden YouTube-videoiden tuottaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä työtä, joten tienestien eteen täytyy myös nähdä vaivaa.

Lähteet

Jokelainen Jarkko. 6.5.2020. Suomalaiset muita haluttomampia maksamaan musiikin striimauksesta. Teosto.
Osoitteessa: https://www.teosto.fi/suomalaiset-muita-haluttomampia-maksamaan-musiikin-striimauksesta/

Marshall Carla. 10.3.2020. How to Monetize Your YouTube Channel – A Beginner’s Guide.
Osoitteessa: https://vidiq.com/blog/post/how-to-monetize-youtube-channel-beginners-guide/.

Jalonen Jani & Kaarto Markus. YouTube-info: Teoston esittely, YouTuben käyttö Pohjoismaissa. Teosto. Video. YouTube-videopalvelu, julkaistu 28.11.2018.
Osoitteessa:
 https://www.youtube.com/watch?v=ScQIDzyr98g

Ericsson Jenny. United Screens. YouTube-info: YouTube & Music on YouTube. Teosto. Video. YouTube-videopalvelu, julkaistu 28.11.2018.
Osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=b2WJGcXaCNY

Jalonen Jani. YouTube-info: YouTuben sisältötyypit. Teosto. Video. YouTube-videopalvelu, julkaistu 28.11.2018.
Osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=GswwYeBu8wE

Tutkimuslaitos YouGov. 7.5.2020.
Osoitteessa:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/teosto/app/uploads/2020/06/25155420/full_report_polaris_nordic_digital-music-in-the-nordics-2020.pdf

YouTube Creators. YouTuben Content ID -sisällöntunnistus. Video. YouTube-videopalvelu, julkaistu 28.9.2010.
Osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns. Viitattu 25.1.2021.

YouTube Ohjeet – Google Support.
Osoitteessa: https://support.google.com/youtube/?hl=fi#topic=9257986 .
 Viitattu 25.1.2021.

 

Toimittanut: Johanna Ahonen
Artikkelikuva: Jenna Järvi
Julkaistu: 12.2.2021