OMASSA TYÖSSÄ TYÖLLISTYVÄ

  • Työttömyysturvan erikoisuus

 

Henkilö voi olla työttömyysturvalain mukaan töissä, työvoiman ulkopuolella, työtön, yrittäjä tai omassa työssä työllistyvä.

Musiikkialalla voi päätyä tähän viimeiseen lokeroon helposti.

 

Työttömyysturva on tarkoitettu työttömille henkilöille, jotka hakevat kokoaikatöitä ja täyttävät työssäoloehdon. Sen ei ole tarkoitus olla kansalaispalkka tai kattaa yrittäjän riskiä. Siksi TE-toimiston työntekijöiden pitää tarkasti selvittää mm, kuinka työtön hakija on ja voiko hän ottaa vastaan kokoaikatyön. Kiinnostus kohdistuu aikaan.

Omassa työssä työllistyviä tai itsensä työllistäjiä ovat esimerkiksi apurahan saajat, jotkut freelancerit, omaishoitajat, mahdollisesti työosuuskunnan jäsenet ja urheilijat. Musiikin tekeminen tai ahkera, ammattitaidon ylläpidon ylittävä harjoittelu voidaan katsoa myös omassa työssä työllistymiseksi.

Vaikka omassa työssä työllistymisestä ei saa palkkaa eikä paljon muitakaan tuloja, työttömyysturvalainsäädännön näkökulmasta henkilö ei ole työtön, sillä hänellä ei ole aikaa käydä kokopäivätöissä.

 

 

Taiteellinen toiminta – ammattitaiteilija

Ammattitaiteilijat katsotaan omassa työssä työllistyviksi riippumatta siitä, kuinka paljon tuloja he saavat. 

Ammattitaidon ylläpitäminen ja sen vaatima harjoittelu ei vielä ole itsensä työllistämistä, mutta tavoitteellinen harjoittelu jotain produktiota varten on.

UusiIn työvälineisiin tutustuminen ja apurahojen hakeminen ei muuta ammattitaiteilijaksi.

Ammattimaiseksi katsotaan toiminta, joka on enemmän kuin satunnaista. Jokunen vuosi sitten yksi muusikoksi haaveileva saattoi tehdä kaksi keikkaa kuukaudessa, mutta suurempi määrä olisi johtanut työttömän statuksen menettämiseen. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä, että juuri tämä on se raja. Jokaisen kohdalla käytetään ns. kokonaisharkintaa.

Kokonaisharkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa koulutus, erilaisten taiteilija- tai muiden vastaavien liittojen ja järjestöjen jäsenyys, apurahat, oman työn suorittamista varten hankitut työtilat, aktiivinen markkinointi, suunnitelmat oman työn lisäämiseen jne.

 

Ammattitaiteilija saattaa pystyä osoittamaan olevansa ns. sivutoiminen. (lisää)

 

Alle kaksi viikkoa kestävä omassa työssä työllistyminen ei vielä muuta henkilön statusta. (lisää) Satunnaisen esiintymisen voi laskutuspalvelun kautta kotiuttaa muuttumatta yrittäjäksi tai omassa työssä työllistyväksi.

 

Harrastustoiminnan ja ammattimaisen toiminnan välinen raja saattaa musiikkialalla olla hiuksenhieno.  Myös työttömät saavat harrastaa. Se tapahtuu vapaa-ajalla, siinä ei ammattimaisuuden ja säännöllisyyden piirteitä, se ei haittaa kokopäivätöitä tai estä kokopäivätöihin menemistä

Aikaisemmasta vaihtelusta eri TE-toimistojen tulkinnoissa on päästy, sillä Uudenmaan TE-toimisto tekee kaikki päätökset.

 

 

MISTÄ EI TARVITSE KERTOA TYÖVOIMAVIRANOMAISELLE

– haaveista ja unelmista

– tavanomaisesta ammattitaitoa ylläpitävästä harjoittelusta

– harrastuksista

 

MISTÄ PITÄÄ KERTOA TYÖVOIMAVIRANOMAISELLE

– yli kaksi viikkoa kestävästä toimeksiannosta esim. laskutuspalvelun kautta

– yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta

– yli kaksi viikkoa kestävästä omassa työssä työllistymisestä

– töiden, yritystoiminnan tai oman työn aloittamisesta