PALKANSAAJA

Useimmiten musiikin tekijä, artisti, muusikko tai esiintyjä ei ole palkkatöissä eli lakien mukaan hän on yrittäjiä. Musiikkialalla on työsuhteita: Orkesterissa soittava muusikko voi olla palkansaaja. Musiikkikoulun opettaja voi olla palkansaaja. Artistin bändissä soittava muusikko voi olla palkansaaja.

Sillä on paljonkin väliä, millä statuksella rahan saa. Työsuhteessa palkansaajana ansaitusta seuraa mm.

 • Työnantaja huolentii palkansaajan eläkevakuuttamisesta (Tyel)
 • Työttömyysturva huolehtii työttömistä palkansaajista. Työsuhteen aikana kertyy työssäoloehtoa. (lisää)
 • Sosiaaliturva eli mm. sairauspäiväraha ja vanhempainraha lasketaan vuositulon perusteella. (lisää)
 • Palkkatuloista voi tehdä verotuksessa palkkatulojen tulonhankkimisvähennyksiä. Ne löytyvät esitäytetyltä veroilmoitukselta valmiiksi, maksaja on ilmoittanut ne tulorekisteriin. (lisää)
Työsuhteen tunnusmerkit:

Työsopimuslaki 1 § …(työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

 • sopimus
 • työn tekeminen
 • työn tekeminen toiselle
 • vastikkeellisuus
 • johdon ja valvonnan alaisuus eli työnantajan direktio-oikeus esim.
  • työnantaja määrää ajan ja työskentelypaikan
  • työnantaja huolehtii tarvittavat laitteet ja tarvikkeet
  • työnantaja valvoo ja antaa ohjeita ja määräyksiä

Palkasta maksetaan lakisääteiset vakuutukset ja maksut mm. työeläkevakuutus

Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan – työnantaja päättää sijaisesta

Työntekijä voi hakea palkkasaatavia palkkaturvasta

Työntekijä saa työttömyyskorvausta, jos joutuu työttömäksi

 

EI-PALKANSAAJA = YRITTÄJÄ

Yrittäjää koskevat eri lait ja hänen asiansa hoituvat toisella lailla. Yrittäjän eläkelaki 3 § ‘Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa.’

Yrittäjä voi itse määritellä, mitä tekee ja kuinka. Hänellä on asiakkaita, jotka hän voi valita. Hän hankkii rahaa itselleen ei työnantajalle, mutta kantaa myös taloudellisen riskin. Yrittäjällä ei ole palkallista vuosilomaa eikä ylityörajoituksia, sairasloma on mahdollinen Kelan päivärahalla jne.

 

Työttömyysturvalainsäädäntö on kaikista tiukin. Se tutkii henkilön statuksen, onko tämä työsuhteessa vai ei. Laskutuspalveluyrityksestä saatu palkka ei ole työsuhteessa saatua. Kaikki työosuuskunnatkaan eivät läpäise työsuhdetestiä.

Verolainsäädännössä ei määritellä palkansaajaa vain maksettujen suoritusten laatua, sen mukaan laskutuspalveluyritykset voivat maksaa palkkaa.

Työttömyysturvalaissa on lisäksi omassa työssä työllistyvä. Verotuksessa on tulonhankkimistoimintaa. Ne eivät ole sama. (lisää)