Tekijänoikeuskorvauksen vaikutus työttömyysetuuteen

Tekijänoikeuskorvaukset kuuluu ilmoittaa, jos hakee työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta. Ne otetaan huomioon kun lasketaan soviteltua päivärahaa. Esimerkiksi puolen vuoden välein maksettava korvaus jaksotetaan puolen vuoden ajalle. Ohessa Kelan ohjeistus tekijänoikeuskorvausten sovittelusta (KELAn etuusohje: Työmarkkinatuki 07.06.2016).

Tekijänoikeuskorvausten sovittelu

Tekijänoikeuskorvaukset ovat luovan työn tekijälle maksettuja korvauksia siitä, että hänen työnsä tulosta käytetään. Esimerkiksi liiketiloissa soitetusta taustamusiikista maksetaan Gramex- korvauksia. Suomessa toimii kuusi tekijänoikeusjärjestöä: Teosto, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Gramex ja Tuotos. Järjestöt maksavat tekijänoikeuskorvauksia tekijänoikeussuojan alaisista teoksista, jotka voivat olla esimerkiksi kirjallisia teoksia, musiikkia (sanoitukset, sävellykset, sovitukset), kuvataiteen teoksia, valokuvia, näyttämö- ja elokuvateoksia, tietokoneohjelmia tai karttoja. Maksetut tekijänoikeuskorvaukset vaihtelevat suuruudeltaan.

Tekijänoikeuskorvaukset otetaan huomioon työttömyysetuuden sovittelussa maksuperiaatteen mukaisesti, eli tulo huomioidaan sen sovittelujakson tulona, jonka aikana se on maksettu. Työttömyysaikana maksettavat tekijänoikeuskorvaukset voidaan sovitella, vaikka niiden perusteena oleva toiminta olisi jo loppunut. Tekijänoikeusjärjestöt tilittävät korvauksia omien tilitysaikataulujensa mukaan yhden tai useamman kerran vuoden aikana. Esimerkiksi Gramex tilittää korvaukset kerran vuodessa ja Teosto edelleen pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Tekijänoikeuskorvaukset sovitellaan maksamisajankohdan mukaan sille ajalle, jolla korvauksen katsotaan vaikuttavan henkilön tulotasoon. Kahdesti vuodessa maksettava korvaus kohdennetaan maksamisajankohtaa seuraavan kuukauden alusta kuudelle kuukaudelle ja kerran vuodessa maksettu korvaus maksamisajankohtaa seuraavan kuukauden alusta 12 kuukaudelle.

– – – – – – – – – 

1.1.2014 lukien on tullut voimaan soviteltavien tulojen suojaosasäännös. (TTL 4 luku 5 §)
Suoja-osaa sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen maksettujen tekijänoikeuspalkkioiden sovittelussa. Suoja-osa on sovittelujaksokohtainen.

Esimerkki

Gramex on maksanut 15.2.2014 säveltäjä C:lle vanhoista julkaisuista päätilityksenä (vuositilityksenä) yhteensä 1200 euroa. Lisäksi Gramex on 16.4.2014 maksanut C:lle välitilityksenä (satunnaisena tulona) tekijänoikeuspalkkiota 300 euroa. Tämän jälkeen tilityksiä ei ole vuonna 2014. Kerran vuodessa tuleva suoritus jaksotetaan seuraavan kuukauden alusta 12 kuukaudelle ja välitilitys puolestaan epäsäännöllisten tekijänoikeuskorvausten säännön mukaan jaksotetaan seuraavan kuukauden alusta kuudelle (6) kuukaudelle. 15.2.2014 maksettu 1200 euroa jaksotetaan seuraavan 12 kuukauden ajalle 1.3.2014 – 28.2.2015 (100 euroa kullekin kuukaudelle). 16.4.2014 maksettu 300 euroa jaksotetaan 6 kuukauden ajalle 1.5. – 30.10.2014 (50 euroa kullekin kuukaudelle). Tekijänoikeuspalkkioiden määrä ei ylitä jaksotettujen maksujen päällekkäisiltäkään osin (esimerkiksi toukokuussa yhteensä 150 euroa) suojaosan määrää (300 euroa). C saa työttömyysetuuden täysimääräisesti.

– – – – – – – – – 

Esimerkki

Gramex maksaa B:lle tekijänoikeuskorvauksia kerran vuodessa. Joulukuussa 2011 Gramex maksaa B:lle 2400 euroa. B:lle maksetaan epäsäännöllisiä tekijänoikeuskorvaustilityksiä lisäksi seuraavasti:

 • 1.1.2012 maksetaan 1000 euroa.
 • 1.4.2012 maksetaan 200 euroa.
 • 1.7.2012 maksetaan 1000 euroa.

Tämän jälkeen tilityksiä ei ole.

Gramexin kerran vuodessa säännöllisesti maksettava korvaus jaksotetaan maksukuukautta seuraaville 12 kuukaudelle eli ajalle 1.1.2012 – 31.12.2012. Epäsäännöllisesti maksettavat välitilitykset kohdennetaan maksukuukautta seuraavalle kuudelle kuukaudelle seuraavasti:

 • 1.1.2012 maksettu erä sovitellaan ajalle 1.2.2012 – 31.7.2012
 • 1.4.2012 maksettu erä sovitellaan ajalle 1.5.2012 – 31.10.2012
 • 1.7.2012 maksettu erä sovitellaan ajalle 1.8.2012 – 31.1.2013.

Soviteltava tulo on:

 • ajalla 1.1. – 31.1.2012 200 euroa/kk (2400 / 12 = 200)
 • ajalla 1.2. – 30.4.2012 366,67 euroa/kk (1000 / 6 = 166,67 + 200 = 366,67)
 • ajalla 1.5. – 31.7.2012 400 euroa/kk (200 / 6 = 33,33 + 166,67 + 200 = 400)
 • ajalla 1.8. – 31.10.2012 400 euroa/kk (1000 / 6 = 166,67 +33,33 + 200 = 400)
 • ajalla 1.11. – 31.12.2012 366,67 euroa/kk (166,67 + 200 = 366,67)
 • ajalla 1.1. – 31.1.2013 166,67 euroa/kk.

Julkaistu: 16.6.2016

LUE MYÖS: