TULOJEN ILMOITTAMINEN VEROTTAJALLE

Musiikkialan tekijällä voi olla monia tapoja ansaita elantonsa. Hän saa ehkä palkkaa opetustyöstä ja artistin taustabändissä soittamisesta, oman kokoonpanon esiintymiset hoituvat laskutuspalvelun kautta, tekijänoikeuskorvauksia tilitetään, musiikin jakelija siirtää rojaltit paypalin kautta, oheistuotteita myydään keikoilla käteisellä ja mobiilisovelluksella, lisäksi voi olla apurahoja.

Tämä artikkeli kertoo, mitä tuloja ja miten yksittäinen artisti, muusikko, musiikintekijä ilmoittaa verottajalle. Yritystoimintaa käsitellään tulevissa artikkeleissa. Bändin tai muun kokoonpanon ilmoitustapaa käsitellään toisissa artikkeleissa.

 

Verottajalle pitää ilmoittaa kaikki tulot ja ’rahanarvoisena etuutena saadut tulot’ eli esimerkiksi kaupallisesta yhteistyöstä saatujen tuotteiden arvo. Mitään alarajaa ei ole.

Tulot voi ilmoittaa verottajalle OmaVerossa

 • Jos verottajan arvio alkavan vuoden tuloista on erilainen kuin oma arvio, kannattaa ilmoittaa se heti alkuvuodesta. Samalla saa uuden veroprosentin.
 • kesken vuotta kannattaa päivittää kertyneitä tuloja ja maksettuja ennakonpidätyksiä, varsinkin alkusyksystä on hyvä aika muuttaa veroprosenttia.
 • jälkikäteen kaikki veroilmoituksella, jolloin voi tulla palautuksia tai mätkyjä tilanteen mukaan.

 

VEROILMOITUS

Esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiiksi paljon tietoja. Verottaja saa tietoja mm Tulorekisteristä, johon maksaja on velvollinen summat ilmoittamaan.

Verottaja jakaa tulot moniin luokkiin, koska niitä kohdellaan eri tavoin. Tässä käsitellään musiikkialalla tyypillisimpiä tuloluokkia

 • palkat, palkkiot ja korvaukset
 • etuudet ja eläkkeet
 • apurahat
 • tulonhankkimistoiminnan tulot / muut ansiotulot
 • ulkomaantulot

Saadut summat ilmoitetaan kokonaan, niiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset eli vähennykset tehdään erikseen. Vähennyksistä on oma artikkeli.

 

PALKAT, PALKKIOT JA KORVAUKSET

Verolainsäädännössä palkka on sellainen tulo, josta on maksettu sekä ennakonpidätys että työnantajan sairausvakuutusmaksu. Tämä pitäisi käydä ilmi palkkatodistuksesta. Palkoista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin muista tuloista, niistä osan verottaja tekee automaattisesti. Siksi palkat ilmoitetaan omassa kohdassa.

 • työsuhteessa saadut palkat esimerkiksi opetustyö musiikkioppilaitoksessa verokortilla
 • laskutuspalvelun kautta kotiutettu keikkapalkkio, jos on sovittu, että se on palkkaa

Käyttökorvauksia ovat mm. tekijänoikeustulot.

 • Teoston ja Gramexin maksamat tekijänoikeuskorvaukset

Työkorvaus on sellainen korvaus palvelusta tai työstä, joka ei ole palkkaa

 

ETUUDET  JA ELÄKKEET
 • muun muassa työttömyysetuus on tässä valmiiksi maksajan ilmoittamana

 

APURAHAT

Apurahoja on monenlaisia, niitä kohdellaan verotuksessa eri lailla. Ne löytynevät valmiiksi esitäytetyltä veroilmoitukselta. Apurahoista lisää täällä.

 • kulu- eli kohdeapuraha
 • elanto- eli työskentelyapuraha,
 • veroton
 • veronalainen

 

TULONHANKKIMISTOIMINNAN TULOT TAI MUUT ANSIOTULOT

Tulonhankkimistoiminnan ja harrastustoiminnan eroa on selvitetty toisessa artikkelissa. Jos kyse on harrastustoiminnasta, nämä tulot ilmoitetaan muissa ansiotuloissa, jos taas tulonhankkimistoiminnasta, niin tulonhankkimistoiminnan tuloissa.

Tulonhankkimistoiminta löytyy esitäytetyltä veroilmoitukselta kohdasta MUUT TULOT – tulonhankkimistoiminta. Tähän kohtaan ilmoitetaan myyntitulot ja kaikki sekalaiset tulot esimerkiksi

 • oheistuotteiden myyntitulot
 • lipunmyyntitulot mm. itse järjestetyistä keikoista tai lippuriskikeikoista
 • joukkorahoitustulot
 • osuus kokoonpanon tuloista
 • kaupallisen yhteistyön tulot
 • agentuurin tilittämä osuus keikkapalkkiosta
 • jakelijan tilittämiä striimaustuloja musiikin suoratoistopalveluista
 • oheistuotteiden myyntituloja nettikauppapaikan tilittämänä
 • rojaltituloja levy-yhtiöltä

 

ULKOMAANTULOT – Muut ulkomailta saadut ansiotulot

Muita ulkomailta saatavia ansiotuloja ovat esimerkiksi työkorvaukset ja taiteilijan saamat palkat tai palkkiot, stipendit tai apurahat sekä rojaltit.

 • ulkomaisen agentuurin tilittämä osuus keikkapalkkiosta
 • ulkomaisen jakelijan tilittämiä striimaustuloja musiikin suoratoistopalveluista
 • ulkomaisen oheistuotteiden myyntituloja nettikauppapaikan tilittämänä
 • rojaltituloja ulkomaiselta levy-yhtiöltä