TULONHANKKIMISTOIMINTAA VAI HARRASTUSTOIMINTAA?

Verottajalla on tällainen rajanveto. Se vaikuttaa tulojen ja vähennysten ilmoittamiseen sekä siihen, mitä vähennyksiä hyväksytään ja kuinka paljon.

 

Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimistoiminta tarkoittaa, että toimitaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Oma näkemys asiasta ei ole ratkaiseva vaan raha: jos tuloja on vain silloin tällöin ja menoja enemmän kuin tuloja, kyse on harrastustoiminnasta.

Taiteilijan tulonhankkimistoiminta.

Ammattitaiteilija voi päästä tulonhankkimistoimijaksi hieman eri kriteereillä. ”…voidaan verotuksessa kuitenkin pitää vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa toimivana henkilöä, joka osoittaa toimivansa säännöllisesti ja ammattimaisesti jollakin taiteen alalla.”

Säännöllisen ja ammattimaisen toiminnan voi osoittaa yhdistelmällä esim. seuraavia seikkoja – yksinään mikään näistä ei riitä:

– alan ammattikoulutus

– työsuhde taiteilijana esim. orkesteriin

– sellaisen taiteilijajärjestön jäsenyys, johon on pääsyvaatimuksia esim. Suomen musiikintekijät.

– ammattimainen taiteellinen toiminta voidaan todentaa CV:llä

– julkaistuja ja myytyjä teoksia

– palkinnot ja apurahat

 

Harrastustoiminta

Harrastustoiminta on satunnaista ja pienimuotoista. Siinä ei ole vakaata tulonhankkimistarkoitusta, vaan sitä tehdään muista syistä. Harrastustoimintaa jatketaan riippumatta siitä, viekö se enemmän rahaa kuin tuo. Harrastustoiminta voi olla korkeatasoista ja ihminen erittäin taitava artisti tai muusikko.

Harrastustoiminnasta saadut tulot pitää myös ilmoittaa verotuksessa!

 

VAIKUTUKSET

Ero vähennysten hyväksymisessä

Harrastustoiminnassa voi vähentää vain sellaisia menoja, jotka aiheutuvat nimenomaan saatujen tulojen hankkimisesta, esim. tietyn keikan menot. Harrastustoiminnasta voi tehdä vähennyksiä vain sen verran, kuin tulojakin on kertynyt. Soittimet ja muut hankinnat katsotaan elantomenoiksi eikä niitä saa vähennyksiin.

Tulonhankkimistoiminnassa voi vähentää sellaisia menoja, jotka aiheutuvat tulon hankkimisesta yleisemminkin, esim. artistina toimimisen kaikki menot. Soittimet ja laitteet ovat hyväksyttäviä menoja. Jos tulonhankkimistoiminnan menot ovat tuloja suuremmat, voidaan menoja vähentää myös muista tuloista.

 

Ero tappion vahvistamisessa eli jos menoja on enemmän kuin tuloja

Tulonhankkimistoiminnassa tappio vahvistetaan. Tavallaan menoja voi vähentää vielä seuraavienkin vuosien tuloista.

Joskus harrastustoiminta on yhtenä vuonna plussalla ja toisena miinuksella. Tappiota ei vahvisteta eikä sitä voi vähentää seuraavan vuoden tuloista. (Mutta jos produktio kestää useamman vuoden ja tuloa kertyy vasta myöhemmin, edellisenä vuonna syntyneet menot saa vähentää.)

 

Muistiinpanot

Tulonhankkimistoiminnasta on pidettävä muistiinpanoja. Pitää kirjoittaa ylös tulot ja menot. Kuitit ja laskut pitää laittaa talteen ja menoista pitää pystyä selvittämään, miten ne liittyvät toimintaan eli tuloihin.

Harrastustoiminnasta ei ole muistiinpanovelvollisuutta. Mutta olisi suotavaa kirjata ylös, jotta voi tarvittaessa selvittää asiankulun.

 

Muuta

Tulonhankkimistoiminta voi olla arvonlisäverovelvollista, jos se ylittää 15 000 vuodessa, harrastustoiminta tuskin yltää tällaisiin summiin.

 

Lähteitä:

Verottajan ohje harrastustoiminnan, tulonhankkimistoiminnan ja yritystoiminnan verotuksesta:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/73274/yritystoiminta-tulonhankkimistoiminta-ja-harrastustoiminta-henkil%C3%B6verotuksessa/#2.3-muu-tulonhankkimistoiminta

Ornamon ohje taiteilijan verotuksesta:
https://www.ornamo.fi/artikkeli/nain-osoitat-taiteellisen-tyon-menojen-verovahennyskelpoisuuden/

Harrastustoiminta, tulonhankkimistoiminta ja yritystoiminta koirankasvatuksessa:
https://www.veronmaksajat.fi/ajankohtaista/Ajankohtaista/Uutiset/pentuja-koiralle–miten-pentujen-myyntituloja-verotetaan/

Freelancer verotuksessa:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/66785/freelancer-verotuksessa5/#3-tulonhankkimisesta-johtuvat-menot