TYÖSSÄOLOEHTO

Työttömiä työnhakijoita tuetaan julkisin varoin, jotta he pysyvät hengissä töitä etsiessään. Työssäoloehdon täyttänyt voi saada Kelasta peruspäivärahaa tai palkansaajan työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Jos ei ole täyttänyt työssäoloehtoa, voi saada työmarkkinatukea.

 Työssäoloehto täyttyy, kun on ollut tarpeeksi töissä. Käytännössä kerätään työviikkoja. Kalenteriviikkoja pitää kertyä 26 eli noin puoli vuotta ja keräysaikaa on 28 kuukautta eli 2 vuotta ja 4 kuukautta. On olemassa hyväksyttäviä syitä, jotka pidentävät aikaa jopa 7 vuoteen.

 Viikko alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin.

 Laskutuspalveluiden maksamaa palkkaa ei lasketa mukaan työssäoloehtoon, sillä siitä ei makseta työttömyysvakuutusmaksuja eikä se ole työsuhteessa ansaittua vaan toimeksiantosuhteessa.

 

 Perussääntö

Viikko otetaan mukaan laskuihin, jos töitä on ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkan pitää olla vähintään 1331€/kk (vuonna 2023) jos olisi kokoaikatöissä. Osa-aikaisen riittävä palkka lasketaan sen perusteella.

Työnantajia voi olla useampikin, kunhan yhteensä kasaan tulee 18 tuntia.

 

 Poikkeuksia

Monilla aloilla kokoaikatyö on vähemmän kuin lähes 40 tuntia viikossa. Siispä näille aloille on toisenlaiset säännöt.

 

Opetusala

Työssäoloehtoon lasketaan mukaan viikko, jolloin on ollut 8 oppituntia töissä. Oppitunti on 45 minuuttia. Tämä tuntimäärä riittää esim. kansan- ja kansalaisopistoissa ja musiikkiopistoissa opetettaessa. Jos kyseisellä opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia, pitää saada kasaan puolet heidän tuntimäärästään. Ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen tai minimin mukainen kuten perussäännössäkin.

 

Luovan ja esityksellisen alan työt

Lähinnä teatterilaisille sopivan säännön mukaan työssäoloehtoa kertyy pelkästään palkan määrän perusteella. Työtunteja ei lasketa, kunhan työ on luonteeltaan luovaa tai esityksellistä. Sellainen kalenteriviikko lasketaan työssäoloehtoon, jolta on saanut palkkaa vähintään 309,53 € (vuonna 2023).