VÄHENNYSTEN KOHDISTAMINEN VEROILMOITUKSESSA

Tulojen ilmoittamisesta verottajalle on oma artikkeli täällä.

Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot ja vasta loppusummasta lasketaan vero. Kelvollisista menoista eli vähennyksistä lisää tässä artikkelissa.

Vähennykset pitää kohdistaa siihen tuloon, jonka hankkimiseen ne kuuluvat. Tämä aiheuttaa silpputyöläiselle ison laskutehtävän.

Harmillisesti vähennykset ilmoitetaan hieman erilaisella logiikalla kuin tulot. Palkat, palkkiot ja korvaukset on tulopuolella koottu yhteen. Vähennysten kohdistamista varten palkat pitää erottaa palkkioista ja korvauksista omaksi joukokseen. Vähennyksien kaatoluokka on ’muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot’, sinne on yhdisteltävä monen tulon menot.

Kohdistaminen oikeisiin tuloihin voi joskus olla helppoa ja toisissa tapauksissa mahdotonta. Jokin tietty matkustuskulu liittyy helposti silloin ansaittuihin tuloihin. Soittimet ja laitteet lienevät mukana kaikkien tulojen hankkimisessa.

Opettele keräämään kuitit ja laskut talteen vuoden aikana ja liitä niihin tarvittaessa selitys. Nämä tositteet voivat olla paperilla tai digitaalisia. Lue artikkeli muistiinpanoista täältä.

 

Palkat

Tulonhankkimismenot – palkkatulojen tulonhankkimismenot ja työhuonevähennys

Tähän ilmoitetaan palkkana maksettuja tuloja koskevat vähennykset. Verottaja tekee kaikille automaattisesti 750 euron (2023 tieto) tulonhankkimisvähennyksen, joten sen alle jäävää vähennysmäärää ei kannata ilmoittaakaan.

 

Palkkiot, korvaukset ja muut ansiotulot

Tulonhankkimismenot – Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot

Tässä ilmoitetaan muihin kuin palkkatuloihin kohdistuvat menot, kun tulot ovat työkorvauksia, käyttökorvauksia tai harrastustoiminnan tuloja.

  • harrastustoiminnan kulut, jos on ilmoittanut harrastustoiminnan tuloja kohdassa ’Muut tulot>muut ansiotulot’ 
  • työkorvauksiin kohdistuvat kulut
  • käyttökorvauksiin eli tekijänoikeuskorvauksiin kohdistuvat kulut

 

Apurahat

Kulu- eli kohdeapurahoihin kohdistuville vähennyksille löytyy oma paikkansa heti apurahatulojen jälkeen. Ilmoita samat menot, jotka ilmoitat myös apurahan myöntäjälle.

Työskentelyapuraha eli elantoapurahat, niistä pääsääntöisesti ei voi tehdä vähennyksiä, sillä ne on tarkoitettu elämiseen. Myel-vakuutus on kelvollinen vähennys ja se löytynee valmiiksi esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Apurahojen ilmoittamisesta ja vähennyksistä lisää täällä

 

Tulonhankkimistoiminta

Tulonhankkimistoiminta löytyy esitäytetyltä veroilmoitukselta kohdasta MUUT TULOT – tulonhankkimistoiminta. Samassa ponnahdusikkunassa ilmoitetaan sekä tulot että menot. 

Tulonhankkimistoiminnan ja harrastustoiminnan eroista kerrotaan täällä

 

ULKOMAANTULOT – Muut ulkomailta saadut ansiotulot

Samassa ponnahdusikkunassa ilmoitetaan sekä tulot että menot.

 

Kohdistusohjeita

Vähennysten lajitteleminen kannattaa aloittaa kohdeapurahoista. Tähän erotellaan ne samat kulut, jotka raportoidaan myös apurahan myöntäjälle. Verottaja haluaa erikseen vähennykset verottomiin ja veronalaisiin apurahoihin. Jos siis on saanut useita apurahoja, pitää huolehtia, että vähennykset tulee laitettua oikeaan kohtaan.

Seuraavaksi kannattaa jakaa ne kulut, jotka selkeästi kohdistuvat johonkin tiettyyn tuloon.

Jos on kuluja, jotka kohdistuvat vain joihinkin tuloryhmiin, ne jaetaan käytön perusteella näitä koskeviin vähennyksiin

Kaikkiin erilaisiin tuloihin kohdistuvat kulut lasketaan yhteen ja jaetaan tulojen suhteessa.

Jakaminen kannattaa tehdä sen vaivalloisuudesta huolimatta.

  • Jos laittaisi kaikki menot tulonhankkimistoiminnan vähennyksiksi, voisi käydä niin, että tulonhankkimistoiminta menisi tappiolliseksi. Silloin se ei enää voisi olla tulonhankkimistoimintaa vaan vain harrastustoimintaa.
  • Jos taas laittaisi kaikki palkkatulojen tulonhankkimismenoihin, koskisi palkkatulojen vähennysten 750 euron kynnys liian suurta osaa vähennyksiä.
  • Koska tulokategorioita on kovin monta, luultavasti osa niistä on pieniä summia. Sellaisesta ei voi tehdä suuria vähennyksiä.