VEROVÄHENNYKSET – koulutusmenot

Verottajalle pitää ilmoittaa kaikki tulot. Tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Vasta tästä loppusummasta maksetaan veroa. Vähennettäviin menoihin sisältyvät jotkut koulutusmenot.

 

Kouluttautumisesta aiheutuneita menoja saa vähentää verotettavasta tulosta vain tietyissä tapauksissa.  Uuteen tutkintoon tähtäävää koulutusta ei voi vähentää, vain sellainen, jonka tarkoitus on ylläpitää tai täydentää työssä vaadittavaa ammattitaitoa.

Esimerkiksi muusikon ammattitutkintoon tähtäävä koulutus ei ole vähennyskelpoinen, yhtä pitkä koulutus, josta ei saa tutkintotodistusta voi olla.

Elämänhallintakurssi ei ole vähennyskelpoinen, biisileiri voi olla.

Kun verottaja arvioi, onko koulutus vähennyskelpoinen, se tutkii liittyykö koulutuksen aihepiiri ja sisältö suoraan työtehtäviin. Verottaja ei hyväksy henkistä jaksamista tai elämänhallintaa parantavia koulutuksia.

Koulutusmenoina voit vähentää:

  • osallistumismaksut
  • maksut kurssimateriaalista
  • matkakustannukset
  • menot koulutuspaikkakunnalla yöpymisestä

 

Musiikkialalla moni saa osan tuloista mm. palkkana (verottaja pitää laskutuspalvelun kautta laskutettua palkkana pääsääntöisesti) osan tekijänoikeusmaksuina eli verokielellä käyttökorvauksina, osan esim. myyntituloina verokielellä tulonhankkimistuloina.

Koulutusmenot voi jakaa vähennyksiksi näihin eri tuloihin, sillä perusteella, kuin meno kohdistuu hankittuun tuloon. Oma perustelu jakamisesta kelvannee hyvin. Tositteita ei tarvitse laittaa veroilmoituksen liitteeksi, mutta ne pitää säilyttää 6 vuotta ja pyydettäessä esittää verottajalle.