YRITYKSEN ALOITTAMINEN TYÖTTÖMÄNÄ

 NELJÄ KUUKAUTTA SOVITELTUA PÄIVÄRAHAA

 

Yritystoiminnan aloittamista työttömänä on hieman helpotettu: neljän kuukauden ajan voi saada soviteltua päivärahaa, vaikka perustaakin yrityksen. Mutta koko ajan on pidettävä työnhaku voimassa ja oltava valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä.

Neljän kuukauden sääntöä sovelletaan yrittäjien lisäksi myös itsensä työllistäjiin. Apurahan saajaa pidetään itsensätyöllistäjänä, mutta hän voi siis saada neljä kuukautta soviteltua päivärahaa.

 

Yritystoiminnan aloittamisesta pitää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle, joka silloin tutkii yritystoiminnan alkamisajankohdan, josta lasketaan tämä neljä kuukautta. Tutkimus aiheuttaa lausuntoja ja selvityspyyntöjä. 

Kun yritystoiminnan aloitus on saatu selville ja siitä on tehty maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle lausunto, voi taas saada etuutta. Päiväraha on soviteltua eli yrityksen tulot otetaan huomioon, ilmeisesti maksaja tiedustelee niitä.

Neljän kuukauden kuluttua työvoimaviranomainen arvioi yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuuden. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysetuutta, koska ei ole työtön. Käytännössä sivutoimiseksi yrittäjäksi katsotaan vain sellaiset henkilöt, jotka ovat ensin yritystoiminnan rinnalla olleet töissä tai opiskelleet kuusi kuukautta. Jos aloittaa yritystoiminnan työttömänä, näin ei tietenkään ole tapahtunut.

 

Starttiraha on toinen aloittavaa yrittäjyyttä tukeva järjestelmä.

 

 

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA YRITTÄJÄKASSA

Yrittäjälläkin on oikeus työttömyysturvaan, kunhan on ollut jäsenenä tarpeeksi kauan ja maksanut tarpeeksi isoa yrittäjän eläkevakuutusta ja sitten lopettaa yrityksen. Tähän voi tutustua Yrittäjäkassan ohjeiden avulla.