YRITYKSEN OSAOMISTAJA JA TYÖTTÖMYYSTURVA

Kokoonpanon kannattaisi perustaa osakeyhtiö varhaisessa vaiheessa, toiminta muuttuisi paljon helpommaksi. Mutta yrityksen osaomistaja on monissa tapauksissa yrittäjä, vaikka ei saisi minkäänlaista korvausta esim. rahaa toimistaan eikä ole joutunut ottamaan yrittäjän eläkevakuutusta. Jos kokoonpanossa on työttömiä tai ehkä työttömäksi joutuvia, yrittäjyys ei ole mahdollista.

 

Henkilö on yrittäjä työttömyysturvassa, jos täyttää molemmat seuraavat ehdot:

1) työskentelee yrityksessä.

Tähän ei vaikuta se, saako työskentelystä palkkaa tai muuta korvausta. Jos kokoonpano tekee keikan, jossa on soittamassa ja jonka raha-asiat hoidetaan yrityksen kautta, on työskennellyt yrityksessä.

 

2) on tarpeeksi määräämisvaltaa yrityksessä.

Määräämisvaltaa mitataan sekä johtavalla asemalla että omistusmäärällä.

Johtavassa asemassa ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja hallituksen varajäsen, jos varajäsen osallistuu hallitustyöskentelyyn.

Määräämisvaltaa mitataan enimmäkseen osakepääoman omistusosuudella tai sen tuottamalla äänimäärällä, omistuksen ketjutus ei häivytä määräämisvaltaa.

– johtavassa asemassa ja osuus 15% tai enemmän

– johtavassa asemassa ja osuus yhdessä perheenjäsenten kanssa 30% tai enemmän.

– omistusosuus 50% tai enemmän, yksin tai perheenjäsenten kanssa yhteensä

– Määräämisvaltaa on yrittäjyysstatuksen verran myös pienissä osakeyhtiöissä, joissa omistus on jaettu tasan. Esimerkiksi kolmen henkilön tasan omistaman osakeyhtiön kaikki osakkaat ovat yrittäjiä, vaikka yksi ei olisikaan hallituksessa tai toimitusjohtajana.

Yrittäjäksi ei varmasti tule määritellyksi, jos osakeyhtiössä tai osuuskunnassa on vähintään 7 osakasta. Tällöin omistusosuus jää alle 15%.

 

Avoimen yhtiön kaikkia yhtiömiehiä pidetään yrittäjinä.

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisia yhtiömiehiä pidetään yrittäjinä.

Toiminimen perustanutta pidetään yrittäjänä.

 

Yrittäjyys voidaan katsoa joissain rajatuissa tapauksissa sivutoimiseksi. Siitä lisää täällä.